Nyhetsrummet

Aktuell och nyttig information om hur du sköter din ekonomi och ökar din förmögenhet

Jag placerar: Johanna Sjöstedt är en samvetsgrann månadssparare

12.06.2024

Jag placerar: Johanna Sjöstedt är en samvetsgrann månadssparare

Kontorschefen för Kymmenedalens kontor, Johanna Sjöstedt, började spara i fonder redan när hon studerade på handelshögskolan. Alltid ibland blir hon ändå ivrig och tar in direkta aktier för en mindre summa i sin portfölj.

Spara & placera
Förändringen erbjuder nya möjligheter – för dig och för oss

12.06.2024

Förändringen erbjuder nya möjligheter – för dig och för oss

När det blir sommar byter naturen skepnad – rentav på några dagar. Förändringarna i banken är på lång sikt vanligen små, men i år är de omfattande. Vi har beslutat lämna Finland och som en följd av det beslutet säljs en del av vår verksamhet och resten avvecklas under kontrollerade former.

Banktjänster
Om banken
Spara & placera
Verkstadsbolagen ger draghjälp åt Helsingforsbörsen – stannade den starka utvecklingen?

12.06.2024

Verkstadsbolagen ger draghjälp åt Helsingforsbörsen – stannade den starka utvecklingen?

Aktiemarknaden utvecklades bra under hela den resultatperiod som just avslutades. Ofta vänder sig i alla fall investerarnas blickar efter resultatperioden mot ekonomin i stort och så stoppar kursutvecklingen upp eller bjuder rentav på nerförsbacke. Så gick det även denna gång.

Spara & placera

12.06.2024

"Jag har följt Päivi från kontor till ett annat för den goda betjäningens skull"

Som en erfaren ögonläkare delar Mika Harju han sin arbetstid mellan patienterna, undervisningen och forskningen. Han blev Handelsbankens kund vid ett livsskede, då han funderade på att öppna en privatmottagning och att ta ett bolån. Samarbetet med Private Banker Päivi Toppari har hållit från år till år.

Kunderna berättar
Tips för kunder som överförs till S-Banken – frågor och svar

10.06.2024

Tips för kunder som överförs till S-Banken – frågor och svar

Överföringen av kundrelationerna till S-Banken förväntas ske i månadsskiftet november-december. Då överförs vår verksamhet för privatkunder, kapitalförvaltningen och investeringstjänsterna till S-Banken.

Banktjänster
Om banken
Den europeiska centralbanken sänkte räntorna – vad händer nu?

07.06.2024

Den europeiska centralbanken sänkte räntorna – vad händer nu?

Den europeiska centralbanken sänkte som väntat centralbanksräntorna i juni. Centralbankens viktigaste ränta, inlåningsräntan, sjönk med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. De viktigaste orsakerna till räntesänkningen var en inflation som minskat under en längre tid och förbättrade inflationsutsikter inom euroområdet.

Din ekonomi
Ska en investerare vara pessimist eller optimist?

07.06.2024

Ska en investerare vara pessimist eller optimist?

Allt oftare är det personliga tragedier, krig och konflikter som dyker upp i nyhetsflödet. På samma sätt får vi nästan dagligen höra om olika hotbilder och negativa nyheter som påverkar ekonomin och investeringsmarknaden. Hur kan en investerare behålla sin optimism eller är det lönsammare att bli pessimist?

Din ekonomi
Spara & placera
Den ekonomiska horisonten ser klarare ut igen

22.05.2024

Den ekonomiska horisonten ser klarare ut igen

Enligt vår färska ekonomiska prognos är den ekonomiska tillväxten globalt sett snabbare än man tidigare trott. Tack vare en bra inledning på året räknar vi med att till exempel euroområdets ekonomi växer snabbare i år än tidigare. Också tillväxtprognosen för ekonomin i Förenta Staterna har skrivits upp.

Din ekonomi
Skötseln av dödsboets egendom – vem handhar det?

20.05.2024

Skötseln av dödsboets egendom – vem handhar det?

Då en närstående avlidit är det vid sidan av sorgen viktigt att komma ihåg rättigheterna och förpliktelserna när det gäller skötseln av dödsboets tillgångar. Notera åtminstone de tre följande sakerna:

Juristen förklarar
Kreditkortsavtalen sägs upp – ansök vid behov om ett nytt kort!

20.05.2024

Kreditkortsavtalen sägs upp – ansök vid behov om ett nytt kort!

Våra kreditkortstjänster upphör och vi säger upp gällande kreditkortsavtal under detta år. Om du har Handelsbankens kreditkort, läs vidare.

Banktjänster
Om banken