Nyhetsrummet

Aktuell och nyttig information om hur du sköter din ekonomi och ökar din förmögenhet

Handelsbanken säljer delar av sin affärsverksamhet

31.05.2023

Handelsbanken säljer delar av sin affärsverksamhet

S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv köper en del av Handelsbankens affärsverksamhet. Vår verksamhet fortsätter tills vidare som förut och du som är vår kund behöver inte göra någonting just nu.

Banktjänster
Jämför, så hittar du bästa sättet att spara

22.05.2023

Jämför, så hittar du bästa sättet att spara

Skaffa ett inflationsskydd åt ditt kapital – jämför olika sparformer. Placeringskonto är ett flexibelt sätt att spara. En Placeringsinsättning är för en visstid, högst 12 månader, och villkoren kommer man alltid överens om separat. Och för vem lämpar sig ränteinvesteringar?

Din ekonomi
Spara & placera
Varför borde vi alla ha en intressebevakningsfullmakt?

22.05.2023

Varför borde vi alla ha en intressebevakningsfullmakt?

Intressebevakningsfullmakten är ett dokument, som görs för det fall att man inte själv kan sköta sina angelägenheter, till exempel bankärenden. En sådan situation kan uppstå om man blir sjuk eller det allmänna hälsotillståndet försämras eller om man av mentala orsaker inte kan ta hand om allt själv.

Juristen förklarar
Stora förbättringar i BSP-sparandet

22.05.2023

Stora förbättringar i BSP-sparandet

Nu kan du ännu som 44-åring börja BSP-spara och du kan lägga 4 500 euro i spar varje kvartal. Också en sambo kan öppna ett BSP-konto, även om den en av parterna i förhållandet är äldre än 44 år. Förutsättningen är att de har ett gemensamt barn.

Din ekonomi
Hus och hem
Husbolagets enhälliga beslut – rivning och nybygge

22.05.2023

Husbolagets enhälliga beslut – rivning och nybygge

Delägarna i ett bostadsaktiebolag fattade ett gemensamt beslut och gjorde ett grundligt förarbete: sedan revs ett radhus med fyra bostäder i Esbo och i stället uppförde man fyra fristående hus. Projektet förverkligades i gott samförstånd mellan alla parter. Att banken trodde på projektet var en av förutsättningarna för att projektet lyckades.

Banktjänster
Hus och hem
Lång eller kort ränta – det goda eller mindre goda med olika referensräntor

22.05.2023

Lång eller kort ränta – det goda eller mindre goda med olika referensräntor

Tre eller 12 månaders Euribor, eller kanske fast ränta – det är frågan. Grubblar du om du borde byta bolånets referensränta eller ska du ta ett nytt bolån? Vad du ska tänka på innan du fattar ett beslut – läs här.

Din ekonomi
Hus och hem
Varför frågar banken – och vad händer om jag inte svarar?

22.05.2023

Varför frågar banken – och vad händer om jag inte svarar?

Vi kontrollerar regelbundet informationen rörande våra kunders bankärenden. I år gör vi också en omfattande uppdatering av hur kunderna har identifierats. Det tar tid och känns betungande. Orsaken är i alla fall vår lagstadgade plikt att identifiera och känna våra kunder.

Banktjänster
Målet är en leende kund

22.05.2023

Målet är en leende kund

När jag för mer än 20 år sedan fick sommarjobb på Handelsbanken och satte mig i kontorets kassa, lärde jag mig en viktig sak redan den första dagen.

Banktjänster
”Jag tar inte ut problemen i förskott – jag väntar i lugn och ro på hur försäljningen av banken framskrider”

20.04.2023

”Jag tar inte ut problemen i förskott – jag väntar i lugn och ro på hur försäljningen av banken framskrider”

Professor emeritus Jukka Pelkonen är känd för att vara populär bland studenterna och har vid sidan av sin karriär som lärare i medicin och forskare lärt sig mycket om ekonomi i samband med olika förtroendeuppdrag. Sin egen investeringsportfölj har han i alla fall överlåtit till Handelsbankens förvaltning – han tänker se tiden an, vart försäljningen leder.

Kunderna berättar
Pandemipuckeln har hyvlats bort

16.03.2023

Pandemipuckeln har hyvlats bort

Den inhemska bostadsmarknaden har inte drabbats av några större krascher under de senaste decennierna.

Hus och hem
Spara & placera