Verkstadsbolagen ger draghjälp åt Helsingforsbörsen – stannade den starka utvecklingen?

Spara & placera
Verkstadsbolagen ger draghjälp åt Helsingforsbörsen – stannade den starka utvecklingen?

Horisonten

12.06.2024

Jaa:

Aktiemarknaden utvecklades bra under hela den resultatperiod som just avslutades. Ofta vänder sig i alla fall investerarnas blickar efter resultatperioden mot ekonomin i stort och så stoppar kursutvecklingen upp eller bjuder rentav på nerförsbacke. Så gick det även denna gång.

Bättre siffror än väntat har igen fått marknadsräntorna att stiga raskt och det har pressat kursen för de aktier, som är mest känsliga för räntorna, till en nedgång. Trots volatiliteten den senaste tiden verkar utvecklingen på Helsingforsbörsen vara åtminstone lika bra som på de andra börserna – om inte rentav bättre. I maj var vår börs en av de snabbast stigande marknaderna.

Lite över hälften av bolagen på Helsingforsbörsen rapporterade ett resultat som låg långt från förväntningarna på marknaden. När man på indexnivå jämför företagens ackumulerade resultat med analytikernas förväntningar, överträffade generalindexet ändå förväntningarna för första gång sedan resultatperioden Q3/2022.

Resultattillväxten hos oss ligger fortfarande lite grand på minus, men marknaden tror att resultatstagnationen ska vara ett avslutat kapitel detta kvartal.

Verkstadsbolagens andel av den totala uppgången är betydande

Verkstadsbolagen har den senaste tiden stött uppgången mest. Deras totala andel av den sammanlagda uppgången för generalindex har legat på över 50 procent.

Det bolag som puffat upp börsen mest är Wärtsilä, vars kurs har stigit med över 20 procent. Wärtsilä steg jämnt redan i början av året, men Q1-rapporten med en förvånansvärt hög lönsamhet gav mera boost åt aktien. Därtill visade Marine-divisionen upp en oväntat fin orderstock.

Hissbolaget Kone upplevde efter resultatpubliceringen en tre veckors kursuppgång på nästan 20 procent. Resultatet svarade mot förväntningarna. Orsaken till det goda resultatet låg i Kina, där fastighetsbolagens aktiekurser upplevde en stark uppgång.

Den kinesiska staten meddelade att man kommer att stöda bostadsmarknaden genom att köpa upp tomma bostäder. Förtroendet för åtgärderna har ändå satts på prov och det har pressat fastighetsbolagens kurser nedåt igen. I kölvattnet på kursutvecklingen för de kinesiska fastighetsbolagen har Kones aktiekurs också sjunkit.

Cargotecs lönsamhet har förbättrats med raketfart

Också Cargotec uppvisade en kursuppgång på över 20 procent. Dagen då resultatet offentliggjordes rapporterade bolaget att Hiabs och MacGregors beställningar har ökat mycket mera än förväntat. Kalmar, som kommer att avknoppas från Cargotec i sommar, visade upp en orderstock som låg i linje med förväntningarna.

Cargotecs lönsamhetsutveckling var imponerande. Rörelsevinstens marginal steg med 2,5 procentenheter till 13 procent, så bolagets vägledning för lönsamheten hela året verkar lite väl försiktig.

De övriga verkstadsbolagen, som Konecranes, Metso och Valmet, har utvecklats i linje med den allmänna marknadstrenden eller bättre. Deras resultatrapporter var tudelade. De innehöll både positiva och negativa överraskningar. Slutbalansen för dessa resultatrapporter blev därför ganska neutral.

Fortsätter den positiva utvecklingen? 

De lite svagare sysselsättningssiffrorna från USA kan sänka räntorna och kunde erbjuda den bästa sporren för en kursuppgång. Men det finns då en risk för att ekonomin försvagas för mycket. Om det sker, så skrivs resultatförväntningarna ner och det vore ett dåligt scenario.

Det blir en balansgång mellan räntorna och ekonomiska data – och därför är kurser som sågar upp och ner att vänta åtminstone under sommaren.

Tillväxten i många av bolagen på Helsingforsbörsen uppstår i Kina, så det är orsak också för de finländska investerarna att hålla ett öga på utvecklingen i Fjärran Östern.

 

Rekommendationshistoria

Rekommendationsprinciper

Värderingsprinciper

Ansvarsbegränsning


Jari Pusa

Jari Pusa

Portföljförvaltare

Ekonomie magister, i Handelsbanken sedan 2005. Fd. friidrottare, vars fritid går till motion och vid plankanten när barnen är aktiva. Har främst investerat i aktier och aktiefonder, men konservativt.


Vill du börja dagen med en morgonöversikt?

Vill du börja dagen med en morgonöversikt?

Vi publicerar varje bankdag en sammanfattande morgonöversikt, i vilken det finns nyheter om färska marknadshändelser samt analys av makroekonomin och företagens utsikter. Aamupala tar sommaruppehåll den 20 juni och översiktens publicering fortsätter i augusti. 

Bekanta dig och beställ till din e-post (endast på finska)