Våra investeringstjänster fortsätter

Banktjänster|
Om banken|
Spara & placera
Våra investeringstjänster fortsätter

Horisonten

13.06.2023

Jaa:

För två veckor sedan berättade vi att en del av Handelsbankens affärsverksamhet säljs. Kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna säljs till S-Banken.

Nyheten har fått ett positivt mottagande både bland kunderna och personalen. Kunderna har för det mesta varit nyfikna, men lugna.

Samtidigt berättade vi också om det nya samarbetet mellan S-Banken och Handelsbankens fondbolag Handelsbanken Fonder AB.

Fondurvalet utvidgas ytterligare.

Efter att köpet slutförts börjar S-Banken också erbjuda sina kunder Handelsbankens fonder. Det innebär att fondurvalet utvidgas ytterligare.

När affären är klar, så förs kundernas fondinnehav och kapitalförvaltningsportföljer som sådana över till S-Banken. Vi räknar med att affären är slutförd under slutet av nästa år.

S-Banken berättar, att affären förstärker bankens ställning som en av Finlands ledande kapitalförvaltare. Det förvaltade kapitalet i S-Banken ökar, fondurvalet växer och antalet Private Banking-kunder nästan fördubblas.

Kapitalförvaltningen är ett av S-Bankens två affärsområden.

Kapitalförvaltningen är ett av S-Bankens två affärsområden. Banken erbjuder tjänster åt fondsparare, Private Banking-kunder och Finlands största institutionella investerare.

”Vi önskar Handelsbankens privatkunder varmt välkomna till ett nytt hem”, säger S-Bankens vd Riikka Laine-Tolonen i S-Bankens börsmeddelande. ”S-Banken och Handelsbanken fungerar båda på var sitt unika sätt och enligt olika undersökningar är kunderna i de båda bankerna mycket nöjda med sin bank. Nu ska vi förena de båda bankernas styrkor. Vi önskar också våra nya kollegor välkomna.”

Själv känner jag entusiasm över övergången till S-Banken både för kundernas och personalens del. Jag är glad att våra kunder och den personal som flyttar till ny arbetsgivare får ett nytt hem, där kunden står i centrum.


Mike Peltola

Mike Peltola

Direktör, investerings- och privatkunder

Har arbetat med investeringar sedan 2006 och varit chef för Handelsbankens kapitalförvaltning sedan 2014. Målet och passionen i arbetet är att främja finsk folkkapitalism samt utveckla den allmänna ekonomiska kunskapen hos finländare. F.d. professionell fotbollsspelare som är bäst på att glömma jobbrelaterade ärenden på padelbanan.


Handelsbanken säljer en del av sin affärsverksamhet

Handelsbanken säljer en del av sin affärsverksamhet

Handelsbanken har 31.5.2023 sålt en del av sin affärsverksamhet.

Privatkundernas tjänster och kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna säljs till S-Banken. Tjänsterna för SME-företag säljs till Oma Sparbank. Livförsäkringstjänsterna som inkluderar placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna säljs till Fennia Liv. Som en del av försäljningen av SME-företagens tjänster säljs också företagarnas privata banktjänster till Oma Sparbank, förutom kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna.

Tillträde för affären sker troligen under andra halvan av år 2024. Vi informerar våra kunder om hur processen framskrider. Vi betjänar våra kunder precis som tidigare.

Försäljningen av den övriga affärsverksamheten i Finland fortsätter. Affären förutsätter myndigheternas godkännande.

Läs mera