Lång eller kort ränta – det goda eller mindre goda med olika referensräntor

Din ekonomi|
Hus och hem
Lång eller kort ränta – det goda eller mindre goda med olika referensräntor

Kompassen

22.05.2023

Jaa:

Tre eller 12 månaders Euribor, eller kanske fast ränta – det är frågan. Grubblar du om du borde byta bolånets referensränta eller ska du ta ett nytt bolån? Vad du ska tänka på innan du fattar ett beslut – läs här.

Tre månaders Euribor

Bra:

 • Historiskt sett den lägsta räntan
   

Mindre bra:

 • Risken för en räntehöjning finns i praktiken hela tiden med i din vardag och det kan förorsaka extra stress.
   

Sex månaders Euribor

Bra:

 • En medelväg, när man talar om marknadsräntor.
   

Mindre bra:

 • Räntan är bunden till en viss nivå åtminstone för att halvt år i taget. Om räntorna sjunker under den tiden, så kan det gräma.
   

12 månaders Euribor

Bra:

 • Du kan anpassa din ekonomi och spara till en buffert för kommande dagar.
 • Du behöver inte hela tiden oroa dig för att räntan stiger, utan ett helt år kan du sova gott.
   

Mindre bra:

 • Om räntorna sjunker snabbt, kanske du ångrar dig.
   

Fast ränta (3, 5 eller 10 år)

Bra:

 • Ingen risk för att räntan stiger.
 • Amorteringsraten är alltid densamma.
 • ”En försäkringsavgift”, som garanterar dig en god sömn.
   

Mindre bra:

 • Det är inte smidigt göra extra amorteringar. Om du vill amortera eller betala bort hela lånet, kan du bli tvungen att betala en extra avgift. De extra kostnaderna beror på gällande räntenivå och den tid du har kvar av lånets löptid.
 • Du kan inte unyttja amorteringsfria månader så lätt som i de andra alternativen.
   

En kombination av fast och rörlig ränta

Bra:

 • Hjälper dig att hantera ränterisken.
 • När en del av lånet är bundet till en rörlig marknadsränta, kan du fritt göra extra amorteringar och också utnyttja de amorteringsfria månaderna.
   

Mindre bra:

 • Om den rörliga räntan sjunker, ångrar du kanske att du band en del av lånet till fast ränta.
   

Primeräntan

Bra:

 • Ett stabilt alternativ, som inte växlar så snabbt som Euriborräntorna.
   

Mindre bra:

 • Det är svårt att förutsäga räntenivån, för banken ändrar Primeräntan enligt egen tidtabell.
   

Kontorschef Juha-Lassi Laisi från Esbo-Mattby gav tipsen.

 

Bra att veta om bolånets räntor

Bolånets ränta består av referensräntan och bankens egen marginal. Räntan är alltid lånespecifik.

Du kan binda ditt lån till Handelsbanken Prime, en Euriborränta eller en fast ränta. Du kan också dela lånet i två delar: en binder du till en rörlig ränta och en till fast ränta.

Läs mera.

Vilken ränta ska jag välja?

Vilken ränta ska jag välja?

Vilken ränta som passar vem är en mycket personlig fråga.

Tre månaders Euribor är historiskt sett vanligen det billigaste alternativet. Det passar nödvändigtvis inte dig, om en ränteändring fyra gånger i året ger dig gråa hår eller berövar dig din nattsömn.

En kombination av fast och rörlig ränta kan vara ett bättre alternativ med tanke på din sinnesro. Den erbjuder nyttan både av fast ränta och rörlig ränta.

Om du funderar över om det lönar sig att byta räntan på ditt lån eller om du behöver ett nytt lån, så ta kontakt med din kontaktperson på kontoret.

Ta kontakt.