"Jag har följt Päivi från kontor till ett annat för den goda betjäningens skull"

Kunderna berättar

Horisonten

12.06.2024

Jaa:

Som en erfaren ögonläkare delar Mika Harju han sin arbetstid mellan patienterna, undervisningen och forskningen. Han blev Handelsbankens kund vid ett livsskede, då han funderade på att öppna en privatmottagning och att ta ett bolån. Samarbetet med Private Banker Päivi Toppari har hållit från år till år.

Jag har haft en privatmottagning i många år och dessutom jobbat på flera sjukhus. Jag har specialiserat mig på skötseln av glaukom och operation av grå starr. Just nu jobbar jag på HNS, Helsingfors universitet och i vårt ögonsjukhus Valo.

Tillsammans med fyra kollegor grundade vi ögonsjukhuset Valo för åtta år sedan. På sjukhuset arbetar ett dussin specialister, alla som yrkesutövare. Vi finns i Helsingfors och även i Kouvola.

Vårt sjukhus tar hand om alla tänkbara ögonsjukdomar, som glaukom och sjukdomar på näthinnan och alla därtill hörande operationer. Vi utför bland annat starroperationer samt lins- och laseroperationer. För varje specialområde finns det specialister.

Våra patienter hittar oss tack vare rekommendationer av andra patienter eller på basis av tidigare erfarenheter. Vårdrelationerna med till exempel glaukompatienterna är långa.

Hur blev du kund i Handelsbanken?

Jag sökte mig till Handelsbanken tack vare ett tips av min syster, som hade jobbat i Handelsbanken. Jag blev kund i Handelsbanken och hos Private Banker Päivi Toppari vid en tidpunkt, då jag höll på att grunda mitt eget företag och dessutom behövde bolån.

Redan från och med vårt första möte har vår samarbete varit bekymmersfritt.

Redan från och med vårt första möte har vår samarbete varit bekymmersfritt. Jag har alltid fått bra betjäning och dessutom via ett enda telefonnummer.

Vad är det som du värdesätter i Handelsbankens betjäning?

Speciellt har jag gillat den personliga betjäningen. Bankens tjänster och kundupplevelsen har varit så bra, att vår familj har fortsatt vara kund i banken så här länge. När Päivi har bytt kontor, har vi också bytt till samma kontor.

Först var vi kunder i Östra centrum i Helsingfors, sedan i Munksnäs, Gräsviken, Kyrkslätt och senast igen i Munksnäs. Vi har alltid besökt kontoret, när det har funnits behov att diskutera våra bankaffärer.

Om framtiden vet jag så mycket, att mina bankärenden flyttar till S-Banken och att Päivi också flyttar till S-Banken i slutet av detta år. Jag hoppas, att min kundrelation kan fortsätta som den har varit i Handelsbanken.

Vilka ekonomiska mål och drömmar har du?

När man har jobbat mycket och det har blivit något över, så vill man inte ta alltför stora risker.

Jag vill ändå ha avkastning på mina pengar.

Jag vill ändå ha avkastning på mina pengar. Man vet ju aldrig vad morgondagen för med sig. Den förmögenhet jag sparat ihop är min personliga pensionsfond, därför har goda råd varit av nöden.

Hur gör du för att nå dina mål?

Jag anser att jag har nått mina mål ganska bra. Under åren och i olika livsskeden har Päivi varit min hjälp och gett mig råd, hur jag ska investera. Själv är jag inte bra på att följa med olika branscher, börskurser och så, min tid skulle inte heller räcka till.

Päivi är den, som jag bollar alternativ med.

Päivi är den, som jag bollar alternativ med och av henne har jag fått förslag. Själv har jag inte insikter nog att veta, var man kan få avkastning, men Päivi är mitt stöd.

Vad har motsvarat dina förväntingar, och vad tänker du om fortsättningen?

Det bästa är att jag har fått flexibel och personlig betjäning, vad som helst kan redas ut i kontakt med en och samma person. Jag har kunnat sköta mina egna bankärenden, likaså familjens och företagets bankärenden – allt med samma, bekanta kontaktperson.

Förhoppningsvis fortsätter min kundrelation lika bekymmersfritt och är det fortsättningvis lika enkelt att få betjäning. I mitt jobb tycker jag om att ha många järn i elden. Även om jag jobbar en hel del, gör det min vardag mångsidig och givande. 

 

Mika Harju

  • Medicine doktor, docent i ögonsjukdomar, biträdande professor, specialist i ögonsjukdomar
  • Förutom patientarbete forskning i diagnosticeringen och behandlingen av glaukom.
  • Hobbyna är simning, tennis och gym. Upprätthåller konditionen genom att cykla till jobbet året runt.
  • Bor i Helsingfors, hemma från Alajärvi.