Digitaliseringen av aktiebrev – hur och när?

Hus och hem
Digitaliseringen av aktiebrev – hur och när?

Kompassen

18.09.2023

Jaa:

Digitaliseringen av aktielägenheternas aktiebrev har väckt många frågor bland våra kunder. Aktiebreven i pappersform kommer att ersättas med en elektronisk ägaranteckning. Husbolagen ska vidta de första åtgärderna.

Uppgifterna om aktielägenheternas ägoförhållanden samlas i Lantmäteriverkets (LMV, fi. Maanmittauslaitos MML) elektroniska bostadsdatasystem. Det elektroniska systemet förenklar åtkomsten till informationen om aktielägenheterna och ägoförhållandena och även tillförlitligheten av informationen.

Ägarinformationen i elektronisk form förenklar bostadsaffärerna ur bostadsförsäljarens, köparens, bankens och andra parters synvinkel.

När uppgifterna om aktielägenheten har förts in i bostadsdataregistret, kan elektroniska ägar- och pantanteckningar göras för aktielägenheten.

Representanter för husbolag och disponenter – gör så här

Husbolaget ska föra över aktieboken från disponentens register till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem före utgången av detta år.

Notera detta:

  • Bostadsaktiebolag som grundats före 2019 ansvarar för att deras aktieböcker överförs till bostadsdatasystemet i år.
  • Bostadsaktiebolag grundade år 2019 eller senare är redan införda i bostadsdatasystemet och de har inte längre några aktiebrev i pappersformat.

Läs på Bostadsdatasystems webbsidor, vad husbolaget måste göra innan aktieboken förs över till Lantmäteriverkets register.

Bostadsdatasystem

Aktieägare – gör så här

Som aktieägare måste du inte göra något just nu. Detta gäller också våra kunder, som har ett lån med ett aktiebrev på papper som säkerhet.

  • Som aktieägare har du tio år på dig att registrera ägandet elektroniskt och makulera aktiebrevet i pappersformat.
  • Disponenten ansvarar för att alla delägare i husbolaget får veta tidpunkten för när aktieboken överförs till Lantmäteriverkets register. Den tioårsperiod som aktieägaren har tid på sig att digitalisera sitt aktiebrev börjar från denna tidpunkt.
  • På grund av den långa tioåriga övergångstiden lönar det sig att registrera ägandet i samband med bostadsköp, för registreringen är avgiftsbelagd. Banken debiterar LMV:s och bankens avgifter för registreringen.
  • När bostaden säljs, ska den nya ägaren registrera sitt ägande inom två månader efter köpet.

 

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Du kan läsa Lantmäteriverkets detaljerade instruktioner på sidorna:

Vad ska husbolagets representant och disponenten göra? 

Vad ska aktieägaren göra?