Förändringen erbjuder nya möjligheter – för dig och för oss

Banktjänster|
Om banken|
Spara & placera
Förändringen erbjuder nya möjligheter – för dig och för oss

Horisonten

12.06.2024

Jaa:

När det blir sommar byter naturen skepnad – rentav på några dagar. Förändringarna i banken är på lång sikt vanligen små, men i år är de exceptionellt omfattande. Handelsbanken har beslutat att dra sig ur Finlands marknad, och som en följd av det beslutet säljs en del av vår verksamhet och resten avvecklas under kontrollerade former.

När företagsaffären är slutförd överförs den sålda verksamheten och personalen till köparna i två steg. Överföringen till Oma Sparbank (OmaSp) beräknas ske 1.9 och till S-Banken samt Fennia Liv i månadsskiftet november-december.

Där vi står mitt i omställningarna vill jag påminna om det som inte förändras. Vi betjänar dig precis som tidigare ända tills affären är slutförd. Du kan enkelt kontakta oss och vi svarar på dina frågor. Vi hjälper gärna, så övergången blir så smärtfri som möjligt för dig.

Du som kund får hjälp av din bekanta kontaktperson. Ca 230 av våra experter inom tjänsterna för privatkunderna samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna övergår i S-Bankens tjänst tillsammans med största delen av vår kontorspersonal. De kundansvariga som övergår i OmaSp:s tjänst fortsätter som kontaktpersoner för kunderna från Handelsbanken.

Du kan alltså fortsätta sköta dina bankärenden tillsammans med en bekant kontaktperson och i ett bekant bankkontor.

Fondspararna är säkert glada över att höra att Handelsbankens fonder överförs som de går och står till S-Banken. S-Banken kommer inte heller att debitera några tecknings-, bytes- eller inlösenprovisioner för Handelsbankens fonder.

S-Banken kommer dessutom att fungera som tjänstekanal för Fennia Livs livförsäkringar.

Investeringsmarknaden har upplevt en positiv drajv med utmärkt avkastning, så stanna kvar på marknaden.

Jag önskar dig en solig sommar – vi finns här för dig hela sommaren.

Mike Peltola

PS. Också jag flyttar över till S-Banken. I början av december börjar jag som chef för kapitalförvaltningen där.


Mike Peltola

Mike Peltola

Direktör, investerings- ja privatkunder

Har arbetat med investeringar sedan 2006 och varit chef för Handelsbankens kapitalförvaltning sedan 2014. Målet och passionen i arbetet är att främja finsk folkkapitalism samt utveckla den allmänna ekonomiska kunskapen hos finländare. F.d. professionell fotbollsspelare som är bäst på att glömma jobbrelaterade ärenden på padelbanan.