Perintö etukäteen jakoon – näin siirrät varallisuuttasi

Lakiasiat
Perintö etukäteen jakoon – näin siirrät varallisuuttasi

Kompassi

05.03.2024

Jaa:

Omaisuutta ja varallisuutta siirretään seuraavalle sukupolvelle tavallisesti lahjana tai perintönä. Molempiin liittyy verotuksellisia näkökohtia. Kerromme kolmesta keinosta siirtää perintöä ennakolta.

Perintösuunnittelussa voi syntyä kiusaus tarkastella vain lahja- ja perintöverojen määriä, ja suunnitella toimenpiteet tästä näkökulmasta. Tällöin toimenpiteiden järjestys voi olla hieman nurinkurinen. 

Olennaista on ensin miettiä, kuinka toivoisi oman varallisuutensa siirtyvän seuraavalle sukupolvelle ja puolisolle, jos itse kuolee ensin. Parhaassa tapauksessa asiasta voi keskustella ja sopia läheisten kanssa.

Harkittavia asioita on, miten haluaa turvata puolisonsa aseman. Lisäksi voi miettiä, onko perillisten tasapuolinen kohtelu itselle ehdoton periaate, vai onko mielessä taho, jota haluaisi suosia enemmän tai vähemmän?

Etukäteen mietitty testamenttimääräys vaikkapa kesämökistä voi vähentää perillisten erimielisyyksiä tai jopa riitoja perinnönjakovaiheessa. Yrittäjälle on erityisen tärkeää päättää yritysomaisuuden siirrosta ajoissa ennen kuin siirtyy toiminnasta syrjään.

Kun tiekartta on selkiytynyt ja oma tahto kirkas, perintösuunnittelua on helpompi ryhtyä toteuttamaan.

1) Laadi testamentti ja pidä se ajan tasalla

Testamentti on tarkkojen muotomääräysten sääntelemä asiakirja, jolla määräät omaisuutesi jaosta kuolemasi jälkeen. Omaisuuden voit määrätä kenelle haluat. Rintaperilliset eli lapset ja lapsenlapset saavat halutessaan aina lakiosansa, joka on puolet lain suojaamasta perintöosasta.  

Testamentilla voidaan suojata lesken asemaa tai määrätä omaisuutta useammille sukupolville. Osan omaisuudesta voi määrätä leskelleen, osan lapsilleen ja osan lapsenlapsilleen.

Testamentissa voidaan lisäksi määrätä testamentin saajille omistus- tai hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen.

Omistusoikeudesta määrätään perintöveroa, hallintaoikeudesta ei. 

Omistusoikeudesta määrätään perintöveroa, hallintaoikeudesta ei. 

Avopuolisoille testamentti on erityisen tärkeä, sillä avopuoliso ei lain mukaan peri mitään. Avopuolison asumista puolisoiden yhteisessä kodissa ei myöskään suojata lain nojalla.

Koska olosuhteet, perhetilanteet ja varallisuus yleensä muuttuvat ajan kuluessa, testamenttia on hyvä tarkastaa aika-ajoin. Testamentin laatimisessa ja päivittämisessä juristin palveluiden käyttö on suositeltavaa. Näin testamentin muotomääräykset ovat varmasti kunnossa ja tekijän tahto toteutuu toivotulla ja myös verotuksellisesti järkevällä tavalla.

2) Harkitse lahjoituksia jo elinaikana

Omaisuutta lahjoittamalla voit siirtää varallisuuttasi seuraaville sukupolville jo elinaikanasi. Lahjoittaminen voi olla tarkoituksenmukaista,  jos haluat esimerkiksi tukea itsenäistä elämää aloittelevaa nuorta. 

Omaisuuden siirtäminen jo elinaikana keventää perillisille myöhemmin maksuun tuleva perintöveroa. Lahjoittaja voi halutessaan pidättää itsellään hallintaoikeuden lahjoitettavaan omaisuuteen, esimerkiksi kesämökkiin ja näin vähentää lahjaveron määrää.

Samalle henkilölle saa ilman lahjaveroa lahjoittaa alle 5 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Samalle henkilölle saa ilman lahjaveroa lahjoittaa alle 5 000 euroa kolmen vuoden aikana. Lahjoituksesta kannattaa laatia lahjakirja, joka osoittaa lahjan luonteen ja määrän. Jos verottaja arvioisi lahjan ennakkoperinnöksi, se lisäsi myöhemmin maksettavien perintöverojen määrää. 

Kasvatusta, koulutusta tai elatusta varten annetut lahjat ovat aina verovapaita. Lapsen puolesta voit maksaa esimerkiksi lukukausimaksuja, asunnon vuokraa, ruokakuluja tai harrastusmaksuja. Näille lahjoille ei ole säädetty arvomääräistä ylärajaa. Olennaista verovapauden kannalta on, että lahja on annettu siten, ettei lahjansaaja voi käyttää varoja toisin. Käytännössä lahjoitettava summa tulee maksaa suoraan maksunsaajalle, esimerkiksi vuokra vuokranantajalle.

3) Voit luopua perinnöstä lastesi hyväksi

Perillisen tai testamentinsaajan ei ole pakko ottaa vastaan omaisuutta, joka hänelle lain tai testamentin mukaan kuuluisi. Hän voi ottaa vastaan omaisuuden vain osittain tai kieltäytyä siitä kokonaan.

Perintöverotuksen kannalta tehokas luopuminen edellyttää, ettei perinnön- tai testamentinsaaja ole ottanut perintöä vastaan, eli käyttänyt omaisuuteen nähden omistajan oikeuksia. 

 

Tarvitsetko apua perintösuunnittelussa?

Yhteistyökumppanimme Premium Law Oy auttaa mielellään löytämään juuri sinulle sopivimman ratkaisun perintösuunnitteluun liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja varaa aika veloituksettomaan kartoituspalaveriin:

Premium Law Oy

Puh. 09 622 2605

office@premiumgroup.fi

www.premiumgroup.fi


Aleksi Salminen

Aleksi Salminen

Juristi, OTM, Premium Law Oy