Vi tar hand om dig vid alla förändringar

Banktjänster|
Om banken
Vi tar hand om dig vid alla förändringar

Kompassen

20.05.2024

Jaa:

Försäljningen av bankens företagsverksamhet förväntas slutföras under andra hälften av detta år. Som vår kund har du fått många brev med information om förändringarna, men i fortsättningen ger vi också viktiga praktiska anvisningar.

Fram till att tjänsterna överförs betjänar vi dig som alltid. Under årets gång får du ytterligare information och praktiska anvisningar både av oss i Handelsbanken och din nya bank eller ditt nya försäkringsbolag. Läs våra brev du får med posten eller våra meddelanden i nätbanken.

Du kan fortsättningsvis kontakta de sakkunniga på våra bankkontor eller vår kundtjänst. Vår rådgivning utgår alltid från dina behov.

Vi avstår från de delar av verksamheten som inte säljs. Det innebär att vi stegvis avvecklar tjänsterna bland annat för bostadsaktiebolag och fastighetsbolag.

Från och med maj har vi två nya kontor i Helsingfors som betjänar alla bostadsaktiebolag respektive andra företag som inte ingår i försäljningen. Också dessa kunder har fått brev med information om förändringarna i tjänsterna, kontaktuppgifterna till de två nya kontoren, och tilläggsinformation om hur avvecklingen av tjänsterna framskrider.

Vi rekommenderar våra husbolagskunder och andra företag, som inte överförs till köparna, att genast börja leta efter en ny bankpartner.

Vi betjänar ändå tills vidare även dessa kunder inom ramen för gällande avtal, till exempel sköter vi bankärendena för husbolagen precis som förut. Vi informerar om kommande förändringar i god tid.

Vänligen kontakta oss med en låg tröskel, om du har frågor eller vill diskutera dina bank-, kapitalförvaltnings- eller investeringstjänster.

Ha en skön sommar!

Henri Lilja

 


Henri Lilja

Henri Lilja

Rörelsechef, Handelsbanken Finland

Arbetat inom finansbranschen sedan 2003 och verkat som Handelsbankens rörelsechef sedan 2021. Rör sig aktivt och mångsidigt som motvikt till arbetet.


Förberedelserna för kundöverföringarna framskrider

Förberedelserna för kundöverföringarna framskrider

Handelsbanken har avtalat om försäljningen av en del av sin finländska verksamhet till nya ägare:

  • Tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna säljs till S-Banken
  • Tjänsterna för SMF-företag och de personliga banktjänsterna för deras ägare (exkl. kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna) säljs till Oma Sparbank
  • Livförsäkringarna inklusive placerings-, pensions och låneskyddsförsäkringarna säljs till Fennia Liv

När affärerna har genomförts beräknas kundöverföringen till OmaSp ske 1.9.2024 och överföringen till S-Banken och Fennia Liv i månadsskiftet november-december.

Den verksamhet som inte säljs kommer att avvecklas stegvis. Nyförsäljningen till kunder som inte ingår i försäljningen, alltså storföretag och samfund, kommuner samt bostadsaktiebolag och fastighetsbolag, har upphört.

Läs mera.