Varför passar de finländska småbolagen så bra i en portfölj?

Spara & placera
Varför passar de finländska småbolagen så bra i en portfölj?

Horisonten

17.02.2023

Jaa:

Fjolåret var ett svårt år för de finländska småbolagen, men nu finns det positiva tecken i luften. Portföljförvaltare Jyrki Nyberg är av den åsikten att flexibla småbolag i år har goda möjligheter att klara sig mycket bra, när han svarar på våra tre frågor.

1. Varför passar de finländska småbolagen så bra i en investerarportfölj?

Det lönar sig att investera i Finland. De senaste åren har Finland återfunnits bland de bästa i olika internationella mätningar av konkurrenskraften (ex. World Economic Forums Global Competitiveness Rankings). Vi har också klarat oss bra i olika innovativitetsundersökningar. Nya innovationer är avgörande för hur nya företag uppstår och växer.

När man investerar i finländska småbolag är man med och bidrar till bolagens tillväxt.

Småbolagen har större möjlighet att växa jämfört med storföretag och på lång sikt har avkastningen varit bättre. Småbolagen är ofta föremål för företagsköp och då kan investeraren dra nytta av det tilläggspris köparen betalar. Småbolagen analyseras mindre. Om man som investerare orkar göra lite mera jobb, så kan man göra fynd.

Senaste år var svårt för småbolagen. Handelsbankens Svanenmärkta fond Finland Småbolag klarade sig bäst i klassen finländska småbolag, men också den fondens värde sjönk betydligt.

2. Hur ser det nya året ut?

Den senaste tiden har visat upp många ekonomiska ljusglimtar. När de positiva förtecknen i ekonomin blir flera, så tror vi att investerarnas risktagningsvilja ökar ytterligare.

Den senaste tiden har visat upp många ekonomiska ljusglimtar.

Inflationskurvan har svängt nedåt och vi tror att riktningen håller i sig. Därför tror vi att centralbankerna kommer att släppa efter på sin penningspolitik och den ekonomiska aktiviteten ökar igen. Marknaden har prissatt centralbankernas , dvs. ECB:S och Feds, räntetoppar till inkommande sommar.

I en inflationsstark miljö klarar sig de företag som kan höja sin prissättning och som har måttligt med skulder. De kan flytta över de stigande produktionskostnaderna på säljpriserna och de lider inte av dyrare finansiering eller svagare tillgång till den.

Konsumenternas knipa kan försvåras ytterligare för en tid, när räntejusteringarna för bolånen slår till och lönerna inte hänger med i inflationstakten. Elfakturorna kan ännu vara maximala, men minskar troligen när priserna sjunker och stöden utbetalas. När läget stabiliseras och de förbättrade utsikterna blir allt klarare, så ökar konsumenternas tro på framtiden.

Komponentbristen och svårigheterna med leveranskedjorna minskar. Priset på råvaror går ned och det minskar på trycket i produktionskostnaderna.

Också energikrisen har lättat lite och priserna på gas, olja och el har kommit ner. Mellaneuropa har tillsvidare klarat vintern mycket bättre än man befarade.

Nu när Kina öppnat pandemispärrarna så ökar den ekonomiska aktiviteten.

Vi tror att företagens resultat som helhet upplever en mycket måttlig förbättring denna resultatperiod som just börjat. Det finns stora skillnader mellan sektorerna, det ser inte bra ut för exempelvis företagen inom sällanköpssektorn. Sådana företag som Fiskars, Kamux, Tokmanni och Verkkokauppa har publicerat resultatvarningar den senaste tiden.

Företagen kommer troligtvis ännu att vara mycket försiktiga med sina kommentarer för detta år, för osäkerheten är stor. Verkstäderna kommer antagligen att klara den lilla recessionen tack vare sin långa orderstock. Bankerna kan dra nytta av räntestigningen som ger ett bättre räntenetto.

När Europa nu frigör sig från beroendet av den ryska energin, så försnabbas den gröna övergången.

När Europa nu frigör sig från beroendet av den ryska energin, så försnabbas den gröna övergången och det drar den branschens företag givetvis nytta av. Många verkstadsindustrier drar nytta av elektrifieringen, till exempel Metso Outotec och företaget Kempower som producerar laddningsteknologi för elfordon.

3. När ser vi vändningen mot det bättre?

Jag tror att börsen nådde botten senaste höst. Då sattes tron på framtiden mera på prov än nu. Vi har sett flera ljusglimtar och vi tror att den positiva utvecklingen fortsätter.

Visst finns det många risker fortfarande. Om exempelvis inflationen inte sjunker som vi räknat, blir börsen instabilare. Centralbankerna måste fortsätta sin hårda linje och det skulle minska aktiviteten inom ekonomin och även försvaga konsumentens ställning.

En stor utmaning vore arbetslösheten. Vi kan inte heller säkert förutsäga hur djup recessionen blir och hur länge den fortsätter, men just nu ser den ut att bli kort och inte alls så svår.

Visst kan det komma bakslag, men jag tror trots alla risker, att vi går mot bättre tider – även om vägen kan vara gropig, men ändå.

Ansvarsbegränsning

 


Jyrki Nyberg

Jyrki Nyberg

Fonden Finland Småbolags fondförvaltare

• Ekon.mag., CEFA • Jobbat i Handelsbanken sedan 2001, fondförvaltare 15 år • Gillar fine dining och slappnar bäst av i ett escape room och bakom ratten i en snabb bil.


Handelsbanken Finland Småbolag och andra aktiefonder

Aktiefondernas värdeutveckling följer utvecklingen på aktiemarknaden. Vid placering i aktiefonder är risken högst eftersom aktiekurserna kan stiga och sjunka kraftigt. Placeringarna diversifieras dock i flera objekt, vilket minskar risken.

Läs mera