Vår nya fond investerar i den digitala omställningen

Spara & placera
Vår nya fond investerar i den digitala omställningen

Horisonten

16.03.2023

Jaa:

Digitaliseringen förenklar och effektiviserar vårt liv och arbete. Denna megatrend är inte något förbigående utan anpassar sig hela tiden till samhällets behov. Handelsbankens nya fond Global Digital investerar globalt i företag som är digitala föregångare.

Den nya fonden lanserades i början av februari och den fokuserar på innovativ och hållbar tillväxt och letar efter investeringsmöjligheter i branscher som halkat efter i den digitala omställningen och därför måste öka takten. Sådana branscher är exempelvis hälsovård, bygg och den offentliga sektorn.

Den digitala och hållbara omställningen går hand i hand

Digitaliseringen spelar en viktig roll i arbetet med att nå FN:s mål för global, hållbar utveckling i Agenda 2030 och i försöken att lösa klimatutmaningarna.

En digital lösning kan förbättra tillgången till utbildning och sjukvård eller minska utsläppen tack vare automation, intelligent logistik och energieffektivitet.

Vad investerar fonden i?

Fonden investerar i bolag över hela världen som erbjuder lösningar med hjälp av digitalisering och fokuserar på innovationer inom informationsteknologi och kommunikation. Tyngdpunkten i investeringarna ligger på USA, där det finns många ledande företag inom digitalisering.

Det finns både små och stora bolag i fonden och förvaltningen försöker skapa en balans mellan tillväxtbolag och de mer etablerade företagen.

Fondförvaltarna besöker många bolag för att lära känna dem. Vid företagsbesöken lär fondförvaltarna känna företagsledningen och företagens hållbarhetsarbete.

Exempel på bolag:

Paylocity

Ett amerikanskt bolag som erbjuder en molnbaserad HR-mjukvara för att digitalisera arbetsplatser. Mjukvaran innefattar allt från arbetstidsrapportering och tidtabeller till rekrytering och compliance, dvs. regelefterlevnad.

Surgical Science

Ett svenskt företag som utvecklar och säljer simulatorer för medicinsk utbildning och träning. Kirurgerna och studenterna kan i den virtuella världen öva att operera och hantera operationsinstrument.

PowerSchool

Ett amerikanskt företag som erbjuder digitala lösningar för att driva en skola. De digitala lösningarna knyter samman elever, lärare, föräldrar och administratörer och mjukvaran håller koll på allt från finansieringen av skolgången till betygsättning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fondens värde kan stiga och sjunka och investeraren kan förlora en del av eller hela sitt investerade kapital. En fond, som fått en riskindikator på 5-7 i fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde som en följd av fondens struktur och förvaltningssätt. Fondprospektet, stadgarna och faktabladet finns på sidan handelsbanken.fi/fonder.


Faktablad

 

Global Digital i ett nötskal

Global Digital i ett nötskal

Namn: Handelsbanken Global Digital A1 (EUR) Startdatum: 1.2.2023 Förvaltningsteam: Niklas Lundin, Rikard Forssmed och Fredrik Börjesson Förvaltningsavgift: 1,5 % Teckning, inlösen och byte: 0 % Månadssparande: Ja EU-klassificering: Främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (SFDR artikel 8)

Läs mera om fonden