Tre frågor: Hurudana är de ekonomiska utsikterna?

Hus och hem|
Spara & placera
Tre frågor: Hurudana är de ekonomiska utsikterna?

Horisonten

28.08.2023

Jaa:

Hur ser ekonomin och bostadsmarknaden ut i slutet av året? Och hur utvecklas räntorna? Vår chefsekonom Timo Hirvonen svarar på tre frågor om de ekonomiska utsikterna mot slutet av året.

I eurozonen och USA var den ekonomiska aktiviteten i april-juni livligare än väntat. Sysselsättningen ökade och inflationen fortsatte att mattas av.

Också i Finland utvecklades ekonomin i gynnsam riktning. Enligt statistik växte vårt lands ekonomi under andra kvartalet med 0,6 procent från föregående kvartal. Inflationen mattades av, och lönehöjningarna stödde hushållens konsumtion.

Detta har alltså skett hittills, men vad kan vi vänta oss mot slutet av året?

1) Vilka är utsikterna mot slutet av året?

Utsikterna för slutet av året är tudelade.

För industrin utlovas dämpad utveckling. Strömmen av nya order har minskat, vilket inte lovar gott för produktionen. Visserligen har industrin fortfarande orderstock kvar, vilket håller igång aktiviteten. För tjänstesektorn är utsikterna bättre än för industrin, även om tillväxttakten också på tjänstesektorn avtar jämfört med början av året.

En god nyhet är att sysselsättningsutvecklingen, lönehöjningarna och den avmattande inflationen stöder hushållens köpkraft och konsumtion.

I USA, eurozonen och Kina förväntas den ekonomiska utvecklingen avta mot slutet av året. Verkningarna av den åtstramade penningpolitiken syns med fördröjning, och dessa verkningar syns ännu inte i sin helhet i USA:s och eurozonens ekonomi. Kinas ekonomi lider däremot av fastighetssektorns problem, och mot slutet av året ses säkert nya stimulansåtgärder.

I Finland väntas den ekonomiska aktiviteten vara mer dämpad än i början av året. Inflationen fortsätter emellertid att mattas av, och läget på arbetsmarknaden förblir hyfsat bra.

2) Är räntetoppen nådd?

Ja, räntetoppen är nu nådd. Vi förväntar oss att Europeiska centralbanken höjer styrräntorna ännu en gång dvs. med 0,25 procentenheter vid sitt möte i medlet av september. Efter det håller ECB styrräntorna oförändrade fram till nästa sommar. Vi förutspår att inflationen avtar ytterligare i eurozonen under slutet av året.

För dem som har bostadslån betyder detta att euriborräntorna vänder svagt neråt. Räntenivån kommer emellertid att ligga kvar på en högre nivå under nästa år.

3) När kvicknar bostadsmarknaden till?

Bostadsmarknadens lugna period har fortsatt. Vi väntar att bostadsmarknaden ändå så småningom kvicknar till under nästa halvår, när inflationen fortsätter mattas av, konsumenternas förtroende för ekonomin förstärks och räntenivån stabiliseras. Vi uppskattar att återhämtningen sker i olika takt på olika håll i Finland.

Ytterligare analys av de ekonomiska utsikterna gällande resten av året och nästa år kommer att ingå i vår ekonomiska prognos som publiceras 20.9.2023.


Timo Hirvonen

Timo Hirvonen

Chefsekonom, Handelsbanken Finland

Politices magister. I Handelsbanken sedan år 2019, jobbat som ekonom i mer än 20 år. Gillar att läsa och resa, samt spelar fritidshockey och joggar.