Tjänsterna för värdepapper – har du redan flyttat din portfölj?

Banktjänster|
Spara & placera
Tjänsterna för värdepapper – har du redan flyttat din portfölj?

Kompassen

22.04.2024

Jaa:

Om du fortfarande har direkta investeringar i värdepapper i Handelsbanken, är nu den sista minuten att agera.

Våra tjänster för värdepappersförmedling och -förvar (inkl. värdeandelskonton) upphör 31.5.2024. Våra kunder måste nu välja en ny tjänsteleverantör för sin värdepappershandel och sitt värdepappersförvar. I annat fall säljs värdepappersportföljen och förvaret avslutas.

Om du inte agerar före 31.5.2024, säljer vi dina värdepapper och avslutar därtill hörande tjänster.

Som ägare till värdepappren bär du själv risken för värdeminskning och du ansvarar också själv för alla kostnader som försäljning eller inlösen medför och också alla skattepåföljder. De pengar som blir över betalar vi in på ditt skötselkonto för värdepappersförvaret.

 

Agera före 31.5.2024!

För över ditt värdepappersinnehav till en ny tjänsteleverantör. Alternativet är att sälja dina värdepapper och avsluta ditt förvar.

Läs mera: 

Tilläggsinformation och anvisningar