Små och stora hållbarhetsåtgärder på campus runtom i Finland

Hus och hem|
Hållbarhet
Små och stora hållbarhetsåtgärder på campus runtom i Finland

01.03.2023

Jaa:

Finlands Universitetsfastigheter utvecklar universitetscampusen och fortsätter sitt ambitiösa hållbarhetsarbete tack vare gröna lånepengar.

Fågelholkar och fladdermusbon på universitetscampus? Och insektshotell och strandängar?

”Ja, hållbarheten styr allt vi gör ner i detalj”, säger vd för Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) Sanna Sianoja. ”Vi beaktar hållbarheten i planeringen av vår affärsverksamhet, när vi förverkligar den och i ledningsarbetet. Vi har bland annat ställt upp som vårt mål att årligen genomföra minst fem så kallade naturåtgärder.”

SYK har bland annat skapat en strandäng i Uleåborg för att stöda naturens mångfald på sina campus.

”Man har redan länge talat om naturens mångfald. Artminskningen är i själva verket ett större problem än klimatförändringen. Någon kan kalla det miljötjafs, men de små arterna, som alla pollinerare, avgör vår framtid. Vår matproduktion hänger på dem.”

Vi bryr oss om människorna och om samhället runt omkring

SYK äger universitetscampusen utanför huvudstadsregionen.

Länge gick företagets hållbarhetsarbete ut på klimatneutralitet. Ifjol blev företagets nya hållbarhetspolicy klar och då utvidgades arbetsfältet. Det sociala och ekonomiska ansvaret fick en allt starkare position jämsides med miljöansvaret.

För företaget innebär hållbarhet bland annat omsorg om människorna och det omgivande samhället inklusive byggnaderna.

”Trygga och hälsosamma utrymmen – vårt mål är att vi under året har noll oförklarliga inneluftsproblem. Det är också viktigt att våra medarbetare mår bra och att våra kunder är nöjda”, berättar Sianoja.

Klimatneutraliteten erbjuder utmaningar

Klimatneutralitet betyder att verksamheten inte får förvärra klimatuppvärmningen. Där har det ambitiösa målet inte försvunnit någonstans. Klimatarbetet är viktigt, för både byggandet och byggnaderna står för betydande utsläpp i Finland.

SYK har satt upp som mål att vara klimatneutralt utan utsläppskompensation senast år 2030. Med andra ord vill företaget göra så att dess egen verksamhet inte bidrar till klimatuppvärmningen. Därmed punkt.

”Det här målet är utmanande – inte bara för oss, utan för hela fastighets- och byggbranschen. All teknik existerar inte ännu”, konstaterar Sianoja.

Den gröna finansieringen gör det möjligt att satsa på långsiktig utveckling

Hållbarheten syns nu allt märkbarare också i SYK:s finansiering.

I slutet av 2021 omorganiserade SYK sina lån och avtalade med Handelsbanken och Nordea om ett totalt 485 miljoners refinansieringspaket. Refinansieringen består i sin helhet av grön finansiering.

Vår gröna lånehelhet är fortfarande den största gröna finansieringen inom fastighetsbranschen.

”Av det främmande kapitalet utgörs nu hälften av grön finansiering enligt de mål vi satt upp. Vår gröna lånehelhet är vad vi vet fortfarande den största gröna finansieringen inom fastighetsbranschen. Lånet gör det möjligt för oss att utveckla vår fastighetsportfölj på lång sikt”, gläder sig Sianoja.

Hur vet finansiärerna, om bolagets investeringar verkligen är gröna? För det finns det olika certifikat.

Campusarenan i Hervanta i Tammerfors, som blev färdig år 2015, fick år 2020 BREEAM In-Use-miljöcertikatet för underhållet och vann med det klassen för i bruk varande byggnader i publika sektorn i BREEAM Awards våren 2021.

SYK:s mål är att trefjärdedelar av ytan i deras byggnader ska vara certifierade före utgången av år 2023. Idag utgörs hälften av certifierade ytor.

Pengar behövs inte bara för nybyggnationen utan också för reparationer. Reparationerna gör att gamla byggnader fortfarande är användbara och svarar mot dagens behov.

”Alla byggnader kan inte byggas om, det är inte hållbart. Bra planering och ett gott samarbete med användarna är nyckelorden i våra reparationsprojekt”, säger Sanna Sianoja.

TEXT: Marjo Kanerva

BILD: Martti Minkkinen

 

Finlands Universitetsfastigheter Ab

  • Målet för verksamheten är att vara den bästa campuspartnern
  • En expertorganisation med ca 40 medarbetare
  • Ägs av åtta universitet och finska staten
  • Balansräkning på 1,4 mrd euro

Vad är grön finansiering?

Handelsbankens gröna lån är ett hållbart finansieringsalternativ.

För att få grön finansiering måste objektet uppfylla vissa hållbarhetskriterier. Den viktigaste förutsättningen är att energiklassen för den nya fastigheten är A.

Med grönt lån kan man också finansiera fastigheter, där man med hjälp av en energirenovering förbättrar energieffektiviteten med åtminstone 30 procent.

Ett grönt lån kan betyda inbesparingar för ett husbolag, eftersom det kan vara förmånligare än ett traditionellt lån.

Handelsbanken är starkt med i byggandet av en framtid baserad på hållbarhet. Vårt mål är att de gröna lånen och lånen till samhället ska utgöra 20 procent av vår lånestock före år 2025. Då inkluderar vi också de lån som stöder en hållbar inriktning i våra kundföretag.

Läs mera om Handelsbankens gröna lån >