Ska en investerare vara pessimist eller optimist?

Din ekonomi|
Spara & placera
Ska en investerare vara pessimist eller optimist?

Horisonten

07.06.2024

Jaa:

Allt oftare är det personliga tragedier, krig och konflikter som dyker upp i nyhetsflödet. På samma sätt får vi nästan dagligen höra om olika hotbilder och negativa nyheter som påverkar ekonomin och investeringsmarknaden. Hur kan en investerare behålla sin optimism eller är det lönsammare att bli pessimist?

Som en följd av den utdragna inflationen har centralbankerna varit ståndaktiga och förhoppningarna om lägre räntor har skjutits allt längre fram i tiden. Kommer den gällande högre räntenivån att förlänga och öka sysslolösheten, tvinga in ekonomierna i en recession och skuffa ner aktiemarknaden för en utförsbacke?

När vi utsätts för negativa nyheter, är det lätt att hänge sig åt pessimism. ”Läget på marknaden ser inte bra ut, nu skulle det säkert vara bra att sälja sina investeringar. Eller åtminstone lönar det sig inte att investera i något nytt” 

När man ser på utvecklingen på den globala investeringsmarknaden de senaste 12 åren märker man snabbt att det har förekommit flera mycket snabba nedgångar. Media har sett till att vi också har fått höra om dem.

Är det alltså lättare att vara pessimist? Ja och nej. Investeringsmarknaden fungerar hela tiden i ett fält av osäkerhet. Därför kan man räkna med att man någon gång i framtiden kommer att möta en mindre positiv utveckling och då kan pessimisten säga sitt berömda ”vad var det jag sa”.

Kan pessimisten dra nytta av marknadsnedgångar?

Kan en pessimist med hjälp av de olika instrumenten på investeringsmarknaden få avkastning när marknaden utvecklas negativt? Det är möjligt, men mycket svårt. Att alltid lyckas med det är i det närmaste omöjligt.

Marknadsnedgångarna har ingen bjällra runt halsen, så de kommer för det mesta som en stor överraskning. Nedgångarna är branta och snabba som man kan se av denna bild.
 

 


 Bild: Utvecklingen på den globala aktiemarknaden (eur). Källa: Bloomberg.

Svårt att hitta rätt tidpunkt

Rättesnöret ”köp billigt och sälj dyrt” har säkert bränts in på mångens näthinna. Frasen kan stärka bilden av att investeringarna handlar om att handla vid rätt tidpunkt. Men att gång efter gång träffa rätt när det gäller tidpunkten är mycket svårt och mycket arbetsdrygt. Har du tid och resurser till det?

Eller vore det lönsammare att fortsätta som optimist och lita på en positiv framtid? En optimist kommer lättare undan. Det står klart när man granskar utvecklingen de senaste 12 åren på en bred global aktiemarknad.

Optimisten hade inte behövt slösa tid eller lägga besvär på att gissa när hen ska gå ut på marknaden och när hen ska hoppa av. Dessutom hade optimisten fått en verkligt bra avkastning på sina investeringar under den här tiden. När man sammanfattar allt detta, kan man konstatera att investeraren ska vara optimist.

Visst finns det utmaningar också för en optimist. De starka svängningarna som ibland drabbar aktiemarknaden kan få tron på framtiden att vackla och tanken på att lämna marknaden kan uppstå.

Vad kan vara till hjälp i den situationen?

Lägg upp en egen plan som du följer

En egen investeringsplan är ett utmärkt hjälpmedel.

Det är viktigt att för sig själv slå fast, varför man vill investera. Är målet en säkrare framtida ekonomi och en ekonomisk trygghet? Eller vill man stöda den yngre generationen ekonomiskt? När man har fastställt målen för investeringen, avgör de åtminstone delvis tidshorisonten eller hur långa investeringarna kommer att vara.

Om ditt mål ligger långt i framtiden, tål du också större svängningar på marknaden på kort sikt. Samtidigt kan du påminna dig själv om att du inte behöver dina pengar just nu eller inom den nära framtiden.

Ett tilläggsverktyg som det lönar sig att ta till är en skild plan för pengar som du behöver ganska snart och en annan plan för pengar som du har reserverat för behov långt i framtiden.

Göra alla val själv eller med hjälp av expert?

När det gäller investeringar, precis som i livet i övrigt, så upplever vi de otrevliga händelserna på olika sätt. Det kommer alltid att förekomma svängningar på marknaden och därför är det viktigt att hitta en nivå för dem som du själv står ut med.

Det absolut viktigaste i investeringsplanen är att hitta ett sätt att spara som passar dig.

Någon vill fatta investeringsbesluten själv eller åtminstone delvis själv. Någon annan vill inte använda sin tid till att följa upp sina investeringar eller själv sköta dem. Hen vill hellre använda sin tid till saker som för hen är viktigare. Som tur är, så kan var och en välja det sätt att spara som passar bäst.

Om du inte ännu har en personlig investeringsplan, ring din kontaktperson på banken. Lägg upp en plan som passar dina mål och behov.

Om du har gjort upp en plan tidigare, kontrollera att den svarar mot din situation idag. Passar den dina nuvarande mål eller skulle det vara skäl att justera den?

Pessimist eller optimist – hur ska jag ställa mig?

Jag rekommenderar att du inte stirrar dig blind på de negativa nyheterna utan att du försöker vara optimistisk och att du hänger kvar på aktiemarknaden. Den strategin är den bästa för att få en bra avkastning på lång sikt.

 

Rekommendationsprinciper

Värderingsprinciper

Ansvarsbegränsning


Petteri Matikka

Petteri Matikka

Direktör för privatkundsförsäljningen, Handelsbanken Finland

Jobbat i Handelsbanken sedan 2017 och i finansbranschen sedan 2006. Spenderar fritiden med familjen och stöder barnens fritidsintressen genom att stå i publiken på olika sportarenor.