Ränteavkastning erbjuds – en jämförelse av olika sparmetoder

Din ekonomi|
Spara & placera
Ränteavkastning erbjuds – en jämförelse av olika sparmetoder

Horisonten

25.08.2023

Jaa:

Räntorna på bankkonton och insättningar har väckt diskussion under sommaren. Det är inget under, eftersom räntetoppen redan är nära och inflationen förväntas gnaga på kontomedlen också i framtiden. Den höjda räntenivån erbjuder många olika alternativ också för försiktiga sparare och placerare. Det är alltså på sin plats att jämföra olika sparmetoder.

Ett placeringskonto möjliggör flexibelt sparande. En placeringsinsättning är däremot en tidsbunden insättning på högst 12 månader, vars villkor alltid avtalas separat. Men för en hurdan placerare passar ränteplacering?

Genom att jämföra olika alternativ och rådfråga våra experter hittar du ett för dig och din situation lämpligt sätt spara och placera.

Placeringskontot är ett traditionellt sparkonto, som kan sporra dig att nå ditt mål. Du bestämmer själv hur mycket du sparar och när du tar ut dina besparingar. Du kan spara regelbundet eller när du har extra pengar.

 • Räntan räknas från insättningsdagen.
 • Du kan ta ut dina besparingar från kontot när du behöver dem och avgiftsfritt 12 gånger per år.
 • Du kan lätt öppna ett placeringskonto i nätbanken eller genom att kontakta ditt kontor.
 • Kontots ränta är bunden vid Handelsbankens Prime-referensränta minskat med 1,00 procentenhets marginal dvs. räntan är 2,5 procent (1.6.2023).
 • Det lättaste sättet att börja månadsspara är att skapa en återkommande betalning i nätbanken. Sparbeloppet, dagen och sparintervallen justerar du lätt när som helst.
 • Du kan ge placeringskontot ett namn som beskriver ditt mål såsom ”Köksrenovering” eller ”Japanresan”.
 • Du kan ta ut besparingar från placeringskontot enligt behov.
   

Placeringsinsättningen är en tidsbunden insättning på 3, 6 eller 12 månader. En tidsbunden placeringsinsättning är lämpad för sådana penningmedel som du vet att du behöver under det närmaste året, såsom betalning av skatt.

 • Passar för penningmedel som har ett tydligt användningsbehov i en nära framtid.
 • Insättningstiden och den fasta räntan som utbetalas på pengarna avtalas på förhand.
 • Den individuella räntan på din insättning bestäms av marknadsläget, insättningstiden och insättningsbeloppet.
 • Kontakta ditt bankkontor och be om en offert på en 3, 6 eller 12 månaders placeringsinsättning.
   

Be om en offert av ditt kontor.

Och korta eller långa räntefonder?

Du vet väl att räntan som betalas på placeringskontot eller -insättningen inte kan tävla med den aktuella höga inflationen?

Placerarens personliga risktagningsvilja bestämmer vilken placeringsmetod som är bäst lämpad för hen. När du söker bättre avkastning för dina pengar kan du diversifiera dina placeringars kontoalternativ vidsträcktare i ränte- och aktiefonder.

I det nuvarande marknadsläget finns allt fler bra alternativ också bland räntefonderna.

 • Räntefonderna kan indelas i korta, medellånga och långa räntefonder. Emittenterna av placeringsobjekt kan vara till exempel stater och företag i eurozonen och på tillväxtmarknaderna.
 • Fonderna erbjuder en färdig, professionellt diversifierad lösning också för småplacerare.
   
Placeringsinsättningen är ett riskfritt sätt att spara

Placeringsinsättningen är ett riskfritt sätt att spara

Placeringsinsättningen är ett visstidskonto, där räntan och insättningstiden avtalas på förhand.

Placeringsinsättningen lämpar sig för pengar som du inte behöver här och nu.

Läs mera.