Överföringen av dina försäkringar till Fennia Liv

Försäkringstjänster|
Om banken
Överföringen av dina försäkringar till Fennia Liv

Kompassen

22.04.2024

Jaa:

Detta är ett förändringens år för er försäkringskunder. Vi har informerat om hur placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna tillsammans med kapitaliseringsavtalen överförs till Fennia Liv. Här kan du läsa våra svar på kundernas tre vanligaste frågor. 

Handelsbanken har avtalat om försäljningen av livförsäkringstjänsterna, alltså placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna samt kapitaliseringsavtalen med Fennia Liv.

Din kundrelation beräknas bli överförd i månadsskiftet november-december. Därefter är din försäkringsgivare Fennia Liv.

1) Vilka av mina försäkringar överförs och när?

Alla dina placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringar samt kapitaliseringsavtal överförs till Fennia Liv, om du har sådana försäkringar eller avtal.

I april har du fått ett brev på posten med allmän information om överföringen av dina försäkringar. Vi kommer att skicka dig ytterligare information när processen med överföringen framskrider.

Överföringen av försäkrings- och kapitaliseringsavtalen beräknas ske i månadsskiftet november-december. Vi meddelar i god tid exakt tidpunkt.

Vi vill att överföringen ska gå möjligast smidigt för dig och därför kommer vi att överlåta basuppgifterna om din kundrelation och informationen om dina försäkringsavtal i Handelsbanken till Fennia Liv redan före överföringen.

På webbsidan handelsbanken.fi/personuppgifter berättar vi mera om hur personuppgifter behandlas i Handelsbanken.

2) Vad ska jag göra?

Just nu behöver du inte göra någonting. Under hösten skickar vi dig praktisk information om dina försäkringar.

Aktuell information finns också på webbsidan handelsbanken.fi/fennia-liv

Tillsammans med Fennia Liv strävar vi efter att förändringen ska vara så smidig som möjligt för dig och vi skickar dig aktuell information om varje steg i processen.

3)  Var finns det tilläggsinformation och till vem ska jag vända mig?

Vi i Handelsbanken betjänar dig fram till överföringen. Vår rådgivning utgår alltid från dina behov och vi ser till att dina bankärenden sköts. För oss är det viktigt att du vet hur och när försäljningen av försäkringarna påverkar dina bankärenden.

Om du har frågor om försäkringarna eller överföringen av dem, ring din kontaktperson på bankkontoret eller vår kundtjänst på numret 010 444 2442 (lna/msa), må–fr kl. 8–17.

Vill du veta mera?

Du hittar flera kundfrågor med svar här: 

Information till kunder som flyttas över till Fennia-Liv

Kom ihåg att se till säkerheten när du sköter dina försäkringsärenden

Vi skickar våra kunder flera brev och meddelanden i nätbanken under år 2024. Vi kan också skicka SMS.

Vi påminner om att bankerna aldrig ber om dina bankkoder via e-post, SMS eller telefon. Logga inte in med dina bankkoder via länkar i ett e-postmeddelande eller SMS.

Om du får ett misstänksamt meddelande, radera det från din mobilenhet eller dator utan att öppna det.

Läs mera: Säkerhet i nät- och mobiltjänsterna