Kommer hösten att ge möjlighet till aktieköp?

Spara & placera
Kommer hösten att ge möjlighet till aktieköp?

Horisonten

24.08.2023

Jaa:

Uppgången på aktiemarknaden som drivits fram av teknikaktierna har avtagit inför hösten. På grund av den konjunkturkänsliga branschfördelningen har situationen i Norden och Finland varit blygsam redan en längre tid. Räntetoppen förväntas redan vara i antågande, och den aktuella svagare perioden på marknaden kan ge investerarna möjlighet till köp.

Ur investerarens synvinkel har sommaren varit varierande. I Nordamerika, som av de stora aktiemarknaderna har nått störst framgång under innevarande år, fortsatte det starka börsrallyt med teknikaktier i täten i juni–juli. Uppgången backades upp av bättre resultatrapporter än väntat samt en måttligare inflation.

Augusti har dock varit mer utmanande både i USA och på andra håll i världen.

Marknaden började oroa sig när kreditvärderingsinstitutet Fitch sänkte USA:s kreditbetyg. Stämningen påverkas också av att centralbanken Fed ihärdigt tycks hålla fast vid sin strama penningpolitik. I Kina å sin sida har myndigheterna inte gett det önskade stödet för att lösa problemen i ekonomin och fastighetssektorn.

Skilda utvecklingsvägar

I Europa har börsen efter en stark början av året uppvisat anspråkslösa resultat och i augusti har en stor del av avkastningen smält bort.

På de nordiska börserna har utvecklingen varit ännu svagare.

På de nordiska börserna har utvecklingen varit ännu svagare. Indexet MSCI Nordic har dalat under sommaren och rört sig i en helt annan riktning än de globala aktiemarknaderna. På Helsingforsbörsen ser augusti ut att bli redan den femte negativa månaden i rad.

Den blygsamma situationen i Finland förklaras av den mycket konjunkturkänsliga branschstrukturen. Vi har flera industribolag vars utsikter inte lockar i den rådande konjunkturen. Motsvarande bolag har tagit stryk också annanstans i världen och det är med andra ord inte fråga om att enskilda finska bolag skulle ha misslyckats.

Internationella investerare har dessutom betraktat Norden, inklusive Finland som marginella marknader som i den osäkra miljön inte hör till de mest lockande. Å andra sidan kan situationen bli den motsatta när konjunkturen senare svänger uppåt.

Tillväxtmarknaderna med de asiatiska börserna i spetsen gick kraftigt upp i mitten av sommaren. Oron för kraften i den kinesiska ekonomin ledde emellertid snabbt till att marknaden igen började sjunka. Myndigheterna han vidtagit stimulansåtgärder som tills vidare dock inte har levt upp till investerarnas förväntningar.

Under sommarmånaderna har i synnerhet tillväxtmarknaderna bjudit på god avkastning på ränteplaceringar.

Under sommarmånaderna har i synnerhet tillväxtmarknaderna bjudit på god avkastning på ränteplaceringar. Också företagsobligationer har avkastat positivt.

Ränteplaceringar ter sig nu attraktiva eftersom räntenivån börjar vara hög, men stiger inte längre som i början av året. 12 månaders euribor som de finländska bolånekunderna är intresserade av verkar nu redan vara i en svagt fallande trend.

Nya köptillfällen i sikte?

Vi går mot hösten i ett intressant läge.

Inga nya räntehöjningar är att förvänta i USA, och även i eurozonen förväntas räntetoppen vara nära. Nyligen har vi emellertid fått signaler om att centralbankerna vill hålla fast vid sina inflationsmål. Det lönar sig alltså inte att spänt vänta på en slappare penningpolitik och en marknadseufori som den kunde medföra.

För aktier har augusti–september brukat vara den sämsta tiden på året. Det kan hända att den pågående rekylen visar sig vara en mindre höststorm som kan öppna upp för lockande köptillfällen med tanke på den i allmänhet starka senhösten.

I fråga om värderingarna är den europeiska och i synnerhet den finländska marknaden redan nu lockande. Detsamma gäller de asiatiska marknaderna om man tål osäkerhet och politiska risker. I USA är aktierna dyrare till följd av teknikaktiernas kraftiga uppgång. Värderingarna är där ändå fortfarande på en acceptabel nivå sett till företagens resultatförmåga.

 

Ansvarsbegränsning

Rekommendationshistoria

Rekommendationsprinciper

Värderingsprinciper


Olli Hyytiäinen

Olli Hyytiäinen

Portföljförvaltare

Jobbat i Handelsbanken sedan 2012. En stark bakgrund i makroekonomi tack vare studier i ekonomi och arbete som ekonom. Svarar i teamet för försäkringsportföljerna och för investeringsstrategin och andra publikationer. Fritiden består av småbarnsfamiljens vardag och mångsidig motion, i synnerhet tennis.


Senaste nytt inom ekonomin – kort och gott

Senaste nytt inom ekonomin – kort och gott

Aamupala är en morgonöversikt varje bankdag till din e-post. Nyheter om aktuella marknadshändelser samt analys av utsikterna inom makroekonomin och för de inhemska företagen.

Läs Aamupala.