Fem vanliga fel som investeraren gör – har du undvikit dem?

Spara & placera
Fem vanliga fel som investeraren gör – har du undvikit dem?

Kompassen

27.02.2023

Jaa:

Vem som helst kan göra misstag när man investerar – oberoende av om man är novis eller gammal räv. Våra experter avslöjar de vanligaste felen och hur man kan undvika fallgroparna.

 1. Du sparar inte alls

  Att ha pengar liggande på ett konto är ett synnerligen dåligt val just nu, när inflationen får värdet på pengarna att smälta. När du börjar spara i fonder, kan du öka värdet på dina besparingar.

  Den bästa avkastningsmöjligheten finns i aktiefonderna. Många är i alla fall rädda för att investera i aktier. Det är mänskligt och förståeligt, för aktiernas värde kan sjunka och stiga kraftigt.

  På lång sikt är det ändå inte någon bra idé att undvika aktieinvesteringar. En investering på 100 euro på Helsingforsbörsen för 20 år sedan har nu växt till 626 euro. Det motsvarar en årsavkastning på nästan 10 procent.

  Fastän avkastningen inte skulle vara så hög de kommande 20 åren, så är avkastningen på aktier ändå också i fortsättningen mycket god jämfört med andra investeringsobjekt.

  Det blir dyrt att skjuta sparandet på framtiden. Vänta inte på det rätta ögonblicket – det är redan förbi.

 2. Du har ingen investeringsplan

  Ett annat stort fel är att inte lägga upp mål för sparandet och att inte göra en personlig investeringsplan.

  Fråga dig själv:

  - Varför sparar du?

  - Hur stor avkastning behöver du för att nå ditt mål?

  - Är den förväntade avkastningen i linje med den risk du tar, dvs. med aktievikten i din portfölj?

  Sparmål kan förändras under tidens gång.

  Det är viktigt att uppdatera investeringsplanen regelbundet, för dina sparmål kan förändras under tidens gång. Det gäller också din personliga ekonomi, din investeringshorisont och framför allt förändringarna i din totala förmögenhet.

  Börserna går upp och ned. Den som investerade i Helsingforsbörsen* för tre år sedan har fått en avkastning på nästan 35 procent, fastän det under den treåriga perioden har skett två stora korrigeringsrörelser i börskurserna.

  En investering gjord coronavåren 2020 har fram till dags dato avkastat över 80 procent, fastän börskurserna har dykt kraftigt i år. När räntorna ligger lågt måste man vanligen vänta 8-10 år för att komma upp till samma värdeökning.

 3. Din fördelning av investeringar är fel

  Vilken allokation, alltså fördelning mellan aktier och ränteinvesteringar, passar dig?

  Ditt svar beror på:

  - när du behöver pengarna (investeringshorisonten),

  - hur stora värdeökningar och -minskningar du tål (risktolerans) och

  - hur mycket risk tål du i förhållande till din ekonomi (din ekonomiska situation).

  På egen hand kan det vara svårt att avgöra, vilket förhållande mellan aktier och räntepapper är bäst. Därför kan det vara klokt att tala med en expert.

 4. Du försöker träffa rätt när marknaden går upp och ner

  Det är lockande att försöka sälja aktier just innan börsen dyker och köpa dem tillbaka till en billigare kurs än den ursprungliga. I praktiken är det i alla fall väldigt svårt att göra köp och sälj just vid rätt tidpunkt och ofta blir de här försöken dyra.

  Även om du lyckas sälja vid precis rätt tidpunkt, så blir det svårt att hitta rätt tidpunkt för återköp. Då går det troligen så att du försenar dig från uppgången på marknaden.

  Att missa årets bästa börsdagar kan med tanke på den långsiktiga avkastningen bli dyrt och ödesdigert. 

  Att hålla huvudet kallt är på lång sikt den absolut klipskaste strategin

  Att hålla huvudet kallt är en sliten kliché, men för många är det på lång sikt den absolut klipskaste strategin.

 5. Du ser inte till att portföljen igen är i balans
  Att rebalansera sin portfölj betyder att du återgår till den risknivå du hade tidigare och som är i linje med dina investeringsmål och din investeringsplan.

  Om exempelvis dina aktiefonder har stigit i värde kraftigt jämfört med dina räntefonder, har risken i din portfölj stigit. Då kan det vara idé att flytta över kapital från aktiefonderna till räntefonder med lägre risk.

  Om igen dina aktiefonder har sjunkit i värde, har risknivån för dina investeringar gått ner. Samtidigt har dina möjligheter att dra nytta av kommande börsuppgångar blivit mindre. Då kan du öka aktiefondernas andel i din portfölj.

  När du regelbundet kontrollerar balansen i din portfölj – kanske en gång i året – hålls risknivån för dina investeringar på rätt nivå. Du får med tiden möjlighet till en jämn och ännu högre avkastning.

  Om du inte vill göra jobbet själv, kan du välja fonder, där risknivån redan är beaktad.

 

* OMX Helsinki Cap avkastningsindex

Ansvarsbegränsning

 

Spara och placera

Spara och placera

Det viktigaste är att ta det första steget.

Vi hjälper dig på traven.