Det stora valåret påverkar den gröna övergången

Spara & placera
Det stora valåret påverkar den gröna övergången

Horisonten

14.03.2024

Jaa:

Den gröna övergången kan i år få extra stöd av de väntade räntesänkningarna. Valresultaten kan också spela en stor roll, nu när över hälften av världens befolkning röstar om den inriktning politiken ska ta. Det största intresset riktar sig mot USA, för där är polariseringen uppenbar.

Den gröna övergången är en idag en megatrend som frodas. De företag som profilerat sig som gröna har ändå fått se sin aktiekurs gå i stå efter en stark period. Orsaken står att finna i coronaperioden, då stödfinansiering delades ut och den i många fall kanaliserades till gröna projekt.

Företagen gjorde vinst, men värderingarna rymde iväg till helt för höga nivåer. Sedan sprack bubblan när räntorna och finansieringen blev alltför dyra. Pengarna flyttade över till stabila bolag som räknades som säkra och den konstgjorda intelligensen klev in som den nya trenden på investeringsmarknaden i stället.

Nu börjar intresset för det gröna återvända. Räntesänkningarna man väntar sig i år kan göra tiderna lättare för de gröna projekt som är beroende av extern finansiering. De politiska beslutsfattarna har också en stor inverkan på hur snabb den gröna omställningen blir.

De mest betydelsefulla valen i år har en direkt inverkan på hälften av världens befolkning och på nästan 70 procent av den globala ekonomin. De kan ha en enorm betydelse för den gröna utvecklingen. Särskilt i Förenta Staterna år åsikterna om den mycket långt från varandra.

Mer än halva världen går till valurnorna

Presidentvalet i USA i mars får den största uppmärksamheten på marknaderna. Också parlamentsvalet i EU är avgörande med tanke på EU:s program för den gröna omställningen. Men förutom dessa så ordnas flera andra intressanta val.

Eurovalen avgör hur EU:s program för den gröna utvecklingen, dvs. Green Deal, går in i förverklingsskedet. Också de nationella valen inom EU har inverkan på processen. EU har satt upp en ambitiös bakre gräns för sina klimatmål och den ligger vid år 2030.

Valen i Mexiko i juni ger en fingervisning om vart landet med sina 130 miljoner invånare är på väg. Landet kan fortsätta på vägen som leder mot mindre utsläpp, om makthavande Morenapartiet vinner valet. Om oppositionen tar hem segern kan landet i stället öka sina aggressiva investeringar i den tradtionella energisektorn.

Storbritanniens utveckling avgörs i valet i slutet av detta år. Valets segrare får en möjlighet att påverka den turbulenta politiken som ska styra den gröna omställningen. Fokus ligger på offshore-vindkraftsauktioner och på teknologier som är beroende av investeringsstöd, som ny kärnkraft och avskiljning av koldioxid.

Strålkastarljuset är riktat mot USA

Med tanke på den gröna övergången i USA, så är det avgörande om presidenten heter Biden eller Trump efter valet i mars.

En republikansk seger, särskilt med Trump som ledare, torde innebära att stödet till den gröna övergången minskar och att landet kanske lösgör sig från Parisavtalet.

Demokraternas troliga seger med Biden i spetsen skulle å sin sida garantera fortsättningen på den nuvarande klimatpolitiken. Då kunde lagpaketet Inflation Reduction Act, som fokuserar på den gröna omställningen, fortfarande gälla.

Det amerikanska presidentvalet avgörs ofta av ekonomin

Marknadsströmningarna under ett valår har varit positivare, om den sittande presidenten är stark och man därför kunnat anse politiken mera förutsägbar. Nu är läget problematiskt.

Båda huvudkandidaterna möter på exceptionellt starkt motstånd bland väljarna. Mången väljare anser att de måste välja bland två dåliga kandidater utgående från parti.

Oberoende av vilket valresultatet blir har månaderna efter ett presidentval i allmänhet varit starka med tanke på aktiekurserna.

Vi får inte glömma Kina

Vid sidan av alla val är det viktigt att följa med Kinas gröna åtgärder. Kina är den största utsläppsboven, men landet har som en följd av de mål man satte upp 2020 gjort massiva satsningar på ren energi.

Bara senaste år investerade Kina i ren elektricitet (sol-, vind-, vatten- och kärnkraft) med belopp som motsvarar Frankrikes hela elförbrukning.

Kina har under drygt ett halvår ökat produktionen av solenergi mera än USA under sex år. I år kan Kinas totala utsläpp redan ha minskat, men trots det så kommer den nuvarande farten inte att räcka till för att nå Parisavtalets mål.

Den gröna omställningen är en injektionsspruta för ekonomin

Om årets alla valresultat skulle vara positiva för den gröna omställningen, skulle det troligen innebära en på många sätt positiv inverkan på ekonomin. Den inverkan har inte ännu prissatts på marknaden.

Omställningen uppmuntrar till nya innovationer och till ny teknologisk utveckling och det leder till nya arbetsplatser. De ekonomier som satsar på grön övergång kan sannolikt också locka till sig allt flera företag som satsar på grön utveckling.

En effektivare användning av resurserna och lägre energikostnader skulle minska företagens beroende av råvaror och skulle sänka kostnaderna – allt som gör företagsverksamheten mera förutsägbar.

För en investerare erbjuder läget intressanta möjligheter, bara den politiska viljan styr utvecklingen i rätt riktning.

 

Rekommendationshistoria

Rekommendationsprinciper

Värderingsprinciper

Ansvarsbegränsning
 


Olli Hyytiäinen

Olli Hyytiäinen

Portföljförvaltare

Jobbat i Handelsbanken sedan 2012. En stark bakgrund i makroekonomi tack vare studier i ekonomi och arbete som ekonom. Svarar i teamet för försäkringsportföljerna och för investeringsstrategin och andra publikationer. Fritiden består av småbarnsfamiljens vardag och mångsidig motion, i synnerhet tennis


Följer du marknadsöversikter?

Följer du marknadsöversikter?

Vår marknadsanalys (på finska) utkommer på måndagar och den ger en allmän bild av den globala ekonomin.

Marknadsanalysen behandlar aktuella ekonomiska frågor, statistikpublikationer och prognoser.

Du kan läsa marknadsanalysen på vår webbsida.