”Det är en stor grej for företagaren, om en person förstår hela den ekonomiska helheten”

Kunderna berättar
”Det är en stor grej for företagaren, om en person förstår hela den ekonomiska helheten”

Kompassi

24.11.2022

Jaa:

Oscar Geagea blev företagare redan under studietiden och känner till de olika bankerna tack vare sitt jobb. All betjäning från en lucka, som man får i Handelsbanken, finns inte i de andra bankerna, säger han.

Jag har en stark idrottsbakgrund. Jag har spelat fotboll sedan jag fyllde tio, först i HJK:s juniorer och senare i klubbens representationslag. Jag spelade också i Frankrike, men den internationella karriären tog inte fart.

Tack vare idrotten lärde jag mig redan som liten vad resultatansvar innebär.

Tack vare idrotten lärde jag mig redan som liten vad resultatansvar innebär. Jag spelade alltid ett år i gången och sedan såg man vilken fortsättningen kunde vara. Företagande innebär samma verksamhetssätt.

Jag har alltid varit företagare. Mitt första företag, en juridisk byrå, grundade jag tillsammans med studiekompis redan under studietiden. År 2007 grundade vi Premium Group med en affärsidé om att förena de juridiska och ekonomiska tjänsterna, bl.a. bokföringsbyråtjänsterna. Vi erbjuder allt under samma tak med tanke på i synnerhet företagare.

Jag har aldrig helt skilt på arbete och fritid. Jag strävar i alla fall efter välmående, så jag jobbar inte alls dygnet runt. Jag försöker både i mitt arbete och under min fritid göra sådant som jag gillar. Jag har till exempel aldrig varit intreserad av en karriär i en advokatbyrå. Jag njuter av att bolla med siffror, resultaträkningar och balanser.

Hur blev du kund i Handelsbanken?

Mike Peltola som chefar för Handelsbankens kapitalförvaltning är bekant från fotbollsspelandet. För några år sedan ringde jag upp honom och frågade om det rykte jag hört kan stämma. Är det faktiskt så att i Handelsbanken ser man kunden som en helhet och att man får all betjäning på ett stället?

Mikes svar var ja och då blev jag kund i Handelsbanken.

Mikes svar var ja och då blev jag kund i Handelsbanken.

Det är en stor grej for företagaren, om en person förstår hela den ekonomiska helheten, både den privata och företagets – det är en fördel utan like. Jag är delägare också i andra företag, inte bara i Premium Group och dessutom har jag ett eget investeringsbolag.

Toni Vehviläinen i Kampens kontor har skött mina bank- och finansärenden allt sedan dag ett och det har han gjort bra.

Jag har varit kund i många banker och därtill varit i kontakt med dem när jag skött mina kunders ärenden. Jag vet hur banker fungerar och jag vet att en sådan betjäning som man får i Handelsbanken, det får du inte i någon annan bank.

Jag hoppas att bankens sätt att jobba inte förändras även när det blir ny ägare. Jag är ändå dålig på att använda min tid för spekulationer.

Vad är det du värdesätter mest i Handelsbankens betjäning?

Jag lyfter på hatten för att banken har hållit sitt betjäningslöfte, det är otroligt. Alla finansieringsbeslut och andra ärenden sköts så snabbt att de andra bankerna inte kan tävla med dem.

Jag lyfter på hatten för att banken har hållit sitt betjäningslöfte, det är otroligt.


Det personliga är ett kapitel för sig. Jag får tag på Toni när som helst endera på telefon eller med ett sms.

Vilka ekonomiska mål eller drömmar har du?

Jag vill säkra vårt uppehälle tillsammans med min fru – jag vill försäkra mig om att vardagen fungerar och att vi kan semestra och njuta av livet.

Som företagare vill jag garantera en stimulerande och trivsam arbetsplats för möjligast många. När arbetstagaren mår bra, mår företaget bra.

 

 

Oscar Geagea

  • Företagare, 45 år, pappa till två barn
  • Jur.mag., delägare i Premium Group
  • Född i huvudstadsregionen, pappan hemma från Libanon
  • Idrott i alla former i hobby, senaste tillskottet är padel

Riskgenomgång ger företagaren sinnesro

Många företagare stöter på överraskande och till och med tråkiga situationer, då inte företagshelheten är klar och ordentligt kartlagd. När det här händer, så går det mycket tid åt att släcka bränder i stället för att driva verksamheten.

Premium Group har en Premium Riskkarteringstjänst och tack vare den får företagaren en klar helhetsbild av de juridiska riskerna och åtgärdsförslag för att minska dem.

”Riskanalysen ger en genomsnittsbild av hurdant läget är. Det är som en ålderskontroll för företaget, där man går igenom avtal och andra handlingar, berättar Oscar Geagea.

Läs mera om Premium Riskikartoituksesta (på finska) >