Vaikutamme sijoituskohteidemme vastuullisuuteen entistä laajemmin

Säästä & sijoita|
Vastuullisuus
Vaikutamme sijoituskohteidemme vastuullisuuteen entistä laajemmin

Horisontti

24.08.2023

Jaa:

197 suoraa vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, 224 vuoropuhelua muiden sijoittajien kanssa, 2 123 yhteydenottoa sijoittajaverkostojen ja yhteistyön puitteissa, 70 nimitysvaliokuntaa sekä 1 163 yhtiökokousta 44 eri maassa. Aktiivinen vaikuttaminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme.

Vaikuttamalla pörssiyhtiöiden toimintaan ohjaamme niitä entistä vastuullisempaan suuntaan. Aktiivinen vaikuttaminen on merkittävä osa Handelsbankenin sijoitusprosessia sekä tärkeä työkalu pankin salkkujen vastuullisuusriskien hallinnoinnissa.

Miten vaikutustyötä tehdään?

Aktiivista vaikuttamista yhtiöihin tehdään kahdella tavalla – vuoropuheluilla sekä omistajaohjauksella.

Aktiivista vaikuttamista yhtiöihin tehdään kahdella tavalla – vuoropuheluilla sekä omistajaohjauksella.

Käymme vuoropuheluja suoraan yhtiöiden kanssa, mutta myös yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa sekä sijoittajaverkostojen ja yhteistyökumppaneiden kautta. Yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa käytävien vuoropuheluiden vahvuutena on se, että ryhmä edustaa suurempaa omistusta yhtiössä ja voi siten lähettää varsin selkeän signaalin. Sijoittajaverkostoissa ja -yhteistöissä kehitetään vastuullisuustyötä ja haastetaan päätöksentekijät nostamaan tavoitteitaan.

Omistajaohjaus tarkoittaa käytännön vaikuttamista osallistumalla pörssiyhtiöiden nimitysvaliokuntien työhön ja äänestämällä yhtiökokouksissa. Nimitysvaliokunnat vaikuttavat muun muassa yhtiöiden hallitusten kokoonpanoihin. Näissä hallitusjäsenten valinnoissa nostamme esiin erityisesti asiantuntemuksen, vastuullisuusosaamisen, monimuotoisuuden ja tasa-arvon merkitystä.

Yhtiökokouksissa äänestämme yleensä, jos rahaston omistus yhtiöstä ylittää 0,5 prosenttia tai jos asialistalla on mielestämme erityisen tärkeitä kysymyksiä. Äänestämme joko osallistumalla yhtiökokouksiin paikan päällä, asiamiesten kautta tai virtuaalisesti/verkossa.

Miten vaikutimme vuonna 2022?

Aktiivinen vaikuttaminen

Vuonna 2022 kävimme 197 suoraa vuoropuhelua yhtiöiden kanssa. Vuoropuhelut koskivat usein hiilidioksidipäästöjä ja ympäristö- ja ilmastoasioita, kuten luonnonvarojen käyttöä ja saastuttamista.

Vuoropuhelua käytiin muun muassa ruotsalaisen hygieniatuotteita, kuten vessa- ja talouspaperia ja kosteuspyyhkeitä, valmistavan Essity AB:n kanssa yhtiön raaka-ainetoimituksiin liittyvistä riskeistä ja siitä, miten yhtiö työskentelee puuraaka-aineen käytön vähentämiseksi ja vaihtoehtoisia raaka-aineiden käytön lisäämiseksi. Tavoitteena on Essityn vastuullisuusriskien ja -mahdollisuuksien hallitseminen sekä strategiaan, tavoitteisiin ja vastuullisuuteen liittyviin suunnitelmiin liittyvä läpinäkyvä raportointi.

Tavoitteena on parantaa vähimmäispalkkoja ja työntekijöiden järjestäytymisoikeutta sekä lisätä henkilöstön oikeudenmukaista kohtelua.

Yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa osallistuimme muun muassa ihmisoikeuksiin keskittyvään Sustainalytics Modern Slavery -vaikutusvuoropuheluun, jonka painopiste on noin kahdessakymmenessä rakennus- ja vaateteollisuuden yhtiössä. Tavoitteena on parantaa vähimmäispalkkoja ja työntekijöiden järjestäytymisoikeutta sekä lisätä henkilöstön oikeudenmukaista kohtelua. Tämän työn seurauksena muutamat yhtiöt ovat jo vahvistaneet tavarantoimitusprosesseja ja ihmisoikeuksiin liittyviä linjauksia. Osallistuimme yhdessä muiden sijoittajien kanssa yhteensä 225 vuoropuheluun vuonna 2022.

Sijoittajaverkostojen ja -yhteistyön puitteissa olimme yhteydessä 2 123 yhtiöön. Olemme mukana muun muassa erityisesti ihmisoikeuksia edistävässä Principle of Responsible Investment Advance -verkostossa. Verkostot ja yhteistyöt ovat tärkeitä myös rahastojen oman oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta.

Omistajaohjaus

Tavoitteenamme on muodostaa entistä tasa-arvoisempia hallituksia.

Olimme mukana 70 nimitysvaliokunnassa, joiden fokuksessa on jo muutaman vuoden ollut sukupuolten välinen tasa-arvo. Tavoitteenamme on muodostaa entistä tasa-arvoisempia hallituksia ajan kuluessa, ja olemmekin pystyneet aavistuksen nostamaan naisten osuutta yhtiöiden hallituksissa.

Äänestimme 1 163 yhtiökokouksessa 44 eri maassa. Teemanamme oli ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

Esimerkiksi vaateteollisuuden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tunnetaan heikosti, eikä näitä vaikutuksia ole kunnolla läpivalaistu. Negatiivisia vaikutuksia löytyy muun muassa tekstiilien valmistuksesta. Puusta valmistettavat kuidut voivat olla peräisin uhanalaisista metsistä ja tekstiilien värjäyksessä käytetään runsaasti vettä. Lisäksi riskinä on mikrokuitujen kulkeutuminen vesistöihin ja meriin.

Yksi kannattamistamme aloitteista koski ruotsalaisen vaateyhtiön Hennes & Mauritzin tarkempaa raportointia siitä, miten vastuulliset tekstiilit on valmistettu, kuinka suuri osa on kierrätetty ja miten luonnonmukaisesti ne on tuotettu. Lisäksi yhtiötä vaaditaan kertomaan, miten se aikoo pidentää tuotteittensa elinkaarta.

Vaikutustyömme on edistynyt hyvin. Ymmärrämme aiempaa syvällisemmin sijoituskohteenamme olevien pörssiyhtiöiden riskejä ja mahdollisuuksia, ja jatkamme työskentelymme kehittämistä tavoitteenamme olla jatkossa entistä aktiivisempia.


Suvi Jakovirta

Suvi Jakovirta

Senioriasiantuntija, sijoitustuotteet ja vastuullinen sijoittaminen

Kauppatieteiden maisteri, CESGA. Handelsbankenissa säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijatehtävissä vuodesta 2007. Harrastaa monipuolisesti liikuntaa, pitää ruuanlaitosta ja irrottautuu parhaiten arjesta suksilla alamäessä.


Lisätietoja Handelsbankenin Rahastoyhtiön vaikuttamistyöstä

Lisätietoja Handelsbankenin Rahastoyhtiön vaikuttamistyöstä

Lue Handelsbankenin Rahastoyhtiön Engagement Report vuodelta 2022.

Engagement Report 2022