Tips för kunder som överförs till S-Banken – frågor och svar

Banktjänster|
Om banken
Tips för kunder som överförs till S-Banken – frågor och svar

Horisonten

10.06.2024

Jaa:

Överföringen av kundrelationerna till S-Banken förväntas ske i månadsskiftet november-december. Då överförs vår verksamhet för privatkunder, kapitalförvaltningen och investeringstjänsterna till S-Banken.

Direktören för kapitalförvaltning och investeringstjänster Mike Peltola har ett lugnande budskap. Ca 230 av Handelsbankens medarbetare övergår i S-Bankens tjänst och de betjänar er kunder även efter övergången. Också nästan alla Handelsbankens bankkontor övergår till S-Banken.

De kundansvariga som flyttar över till Oma Sparbank fortsätter som kontaktpersoner för de små och medelstora företagen från Handelsbanken från och med 2.9.2024.

”Våra sakkunniga inom kapitalförvaltning och investeringar flyttar över till S-Banken samtidigt som kunderna, det vill säga i månadsskiftet november-december. Vi strävar givetvis efter att övergången ska vara så smidig som möjligt för våra kunder”, säger Mike Peltola.

Läs svaren på kundernas vanligaste frågor.

Vilket bankkontor ska jag besöka i fortsättningen och vem är min kontaktperson?

Våra kontor övergår i samband med affären till S-Banken förutom fyra kontor i huvudstadsregionen.

De kundansvariga som flyttar över till S-Banken fortsätter som kontaktpersoner för sina tidigare kunder. Så du kan fortsätta att sköta dina bankärenden i ett bekant kontor tillsammans med din bekanta kontaktperson.

S-Banken berättar närmare om sina tjänster och hur du tar dem i bruk när vi närmar oss överföringen till S-Banken. Du får information om deras banktjänster, som konton, kort, lån, fonder och kapitalförvaltningstjänster.

Vad händer med Handelsbankens fonder?

Det blir inga förändringar i ditt fondinnehav, när fonderna överförs till S-Banken. Det blir inga skattepåföljder för överföringen av fondinnehavet från Handelsbanken till S-Banken. Efter att försäljningen är slutförd kan du lämna fonduppdrag för dina Handelsbankenfonder i S-Bankens nätbank.

Du kan fortsätta med ditt månadsspar precis som tidigare. I S-Bankens nätbank kan du också göra nya avtal om månadsspar för Handelsbankens fonder.

Du kan handla med Handelsbankens fonder i S-Banken genast när affären är slutförd från och med månadsskiftet november-december. S-Banken debiterar inte heller i fortsättningen någon provision för teckning, inlösen eller byte av fonder.

Vad ska jag göra med mina banktjänster inför överföringen till S-Banken?

Tillsammans med S-Banken strävar vi efter att göra övergången möjligast smidig för dig. Du har redan fått information av oss per brev och när övergången närmar sig, så får du också anvisningar av S-Banken.

För att allt ska gå så smidigt som möjligt, vore det bra om du har gällande bankkoder från Handelsbanken eller någon annan bank när det blir dags för överföringen till S-Banken.

Notera, att nätbanksavtalet inte förs över till S-Banken. Du får i god tid anvisningar för hur du kan öppna ett nätbanksavtal i S-Banken och hur du till exempel kan beställa e-fakturor i S-Bankens nätbank. Senare i höst får du också dina nya kontonummer och nya S-Bankens Visa Debit-kort direkt i postlådan.

 

Läs mera om överföringen av kundrelationerna

Läs mera om överföringen av kundrelationerna

Om du har frågor, kontakta din kontaktperson eller vår kundtjänst må–fr kl. 9–16, tfn 010 444 2442 (lna/msa).

Det finns också aktuell information på webbsidorna:

handelsbanken.fi/sv/s-banken 

s-pankki.fi/handelsbanken