Så här framskrider kundöverföringarna

Banktjänster|
Om banken
Så här framskrider kundöverföringarna

Kompassen

22.04.2024

Jaa:

Planeringen av kundöverföringarna framskrider. Här berättar vi om ändringarna i bank- och försäkringstjänsterna. Som kund får du mera detaljerad information om tjänsterna och produkterna som du eller ditt företag använder. Vi strävar efter att göra förändringen möjligast smidig.

Vi meddelade våren 2023 att vi säljer en del av vår verksamhet. Tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna säljs till S-Banken. Tjänsterna för små och medelstora företag och de personliga tjänsterna för deras företagare (exklusive kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna) säljs till Oma Sparbank (OmaSp) och livförsäkringarna inklusive placerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna till Fennia Liv.

Vi har informerat kunderna om förändringarna både per post och via nätbanksmeddelanden. Vi publicerar också information på våra webbsidor.

Överföringarna beräknas slutföras i slutet av året

Överföringen av kunderna till OmaSp beräknas slutföras 1.9 och överföringarna till S-Banken och Fennia Liv i månadsskiftet november-december. Vi meddelar de exakta tidpunkterna i god tid före överföringarna.

Redan före överföringen överför vi kundernas person- och avtalsuppgifter till S-Banken, OmaSp och Fennia Liv. Informationen överlåts stegvis till köparna.

Så här framskrider överföringen av kunderna under 2024

  • Information om förändringarna till kunder som flyttas över till OmaSp/S-Banken/Fennia Liv
  • Anvisningar till kunder som har upphörande tjänster i bruk
  • Dataöverföringarna börjar så att kundrelationerna kan öppnas 
  • Kundrelationerna överförs i samband med slutförandet av företagsaffären
    • till OmaSp 1.9.2024
    • till S-Banken/Fennia Liv i månadsskiftet november-december

 

Anvisningar för tjänster som upphör

Vi har informerat kunderna om de tjänster som upphör. Kunderna får ytterligare information om dessa tjänster under årets lopp.

Ett exempel på detta är våra förmedlings- och förvarstjänster för värdepapper (inkl. värdeandelskontona) som upphör 31.5.2024. Kunderna måste nu välja sig en nya tjänsteleverantör för sin värdepapershandel och sitt förvar. Alternativet är att sälja sin värdepappersportfölj och avsluta förvaret. Dessa förändringar gäller inte placeringsförsäkringar.

Vi säger upp kreditkortsavtalen i år. Kunderna får meddelande om uppsägningsdagen för sitt eget kort per post eller som nätbanksmeddelande i maj-juni. Om du har Handelsbankens kreditkort, läs noggrant den information du får av banken.

Vi betjänar våra kunder fram till att försäljningen slutförts

När överföringen av kundrelationerna närmar sig berättar OmaSp och S-Banken närmare om sina tjänster och ger anvisningar för dina bankärenden och hur du använder deras tjänster. Fennia Liv tar kontakt efter att överföringen har skett.

Fram till överföringarna betjänar vi dig i Handelsbanken precis som tidigare. Du kan ringa din kontaktperson på bankkontoret eller vår kundtjänst, om du har frågor.

Efter att din kundrelation har överförts, så betjänas du av sakkunniga i OmaSp, S-Banken och Fennia Liv.

Läs om överföringen av tjänsterna

Du får ytterligare information om tjänster och försäkringar som flyttas över till köparna. Läs de vanligaste frågorna som ställs och svaren på dem.

Läs mera här:

Information till kunder som flyttas över till S-Banken

Information till kunder som flyttas över till OmaSp

Information till kunder som flyttas över till Fennia Liv