Kreditkortsavtalen sägs upp – ansök vid behov om ett nytt kort!

Banktjänster|
Om banken
Kreditkortsavtalen sägs upp – ansök vid behov om ett nytt kort!

Kompassen

20.05.2024

Jaa:

Våra kreditkortstjänster upphör och vi säger upp gällande kreditkortsavtal under detta år. Om du har Handelsbankens kreditkort, läs vidare. 

Handelsbanken har beslutat att dra sig ur Finlands marknad. Därför säljs en del av våra tjänster och den övriga verksamheten avvecklas stegvis. Vi beviljar inte längre nya kreditkort och vi säger också upp de nuvarande kreditkortsavtalen att upphöra vid en tidpunkt vi meddelar senare.

Som vår kund behöver du vid behov ansöka om ett nytt kreditkort, då kreditkorten inte överförs till den nya banken i samband med företagsaffären.

Vi skickar dig ett brev med uppsägningsdatum

Om du har Handelsbankens kreditkort, får du information om kortets uppsägningsdatum per brev och i ett nätbanksmeddelande under maj-juni.

  • Du kan använda ditt kort helt normalt fram till det datum, då kortet spärras.
  • Fram till uppsägningsdatum kan du också göra kontoöverföringar eller ta ut kontanter i automat.
  • En eventuell resterande kredit kan du betala bort på en gång eller i rater enligt det betalsätt du har valt.

Det försäkringsskydd som hör till kreditkortet fortsätter efter att kortet har spärrats för den tid och enligt de villkor som meddelats dig separat. Du kan läsa mera om försäkringsvillkoren på våra webbsidor

Debitkorten överförs tillsammans med kundöverföringen

Om din kundrelation kommer att överföras till en nya bank, får du ett nytt kort av S-Banken/OmaSp innan kundöverföringen sker. Om du har Handelsbankens Credit/Debit-kort, skickar den nya banken dig ett debitkort som motsvarar debitfunktionen på ditt nuvarande kort.

Du kan kontakta vår kundtjänst så får du svar på frågor som du har. Vi strävar efter att göra kundöverföringen så smidig som möjligt för dig och vi hjälper dig både med de dagliga bankärendena och allt som gäller kreditkorten.
 

Frågor och svar om kreditkorten

Vilka kreditkort och krediter gäller uppsägningen?

Uppsägningen gäller alla Handelsbankens kreditkort, också kort med solidariskt ansvar och parallellkort (Credit/Debit, Credit och Platinum).

Kom därför ihåg att också meddela eventuella parallellkortsinnehavare att deras kreditkort upphör att gälla.

Kan jag använda mitt kort under uppsägningstiden?

Du kan använda ditt kort som vanligt fram till uppsägningsdatum. Efter uppsägningsdagen kan du inte längre betala med kortet varken i affärer eller nätbutiker och inte heller ta ut kontanter.

Måste jag betala bort hela skulden på en gång?

Du behöver inte betala bort hela skulden på en gång, utan du väljer det återbetalningssätt som passar dig. Du kan betala den kvarstående skulden endera i rater eller på en gång enligt ditt eget val.

Hur länge visas uppgifterna om mitt kreditkort i Handelsbankens nätbank?

Kreditkortsuppgifterna visas i Handelsbankens nät- och mobilbank ända fram till uppsägningsdagen. Vi rekommenderar att du sparar dina kreditkortsfakturor på din egen dator innan uppsägningen träder i kraft.

Efter att ditt kreditkort upphört att gälla visas inte längre kortuppgifterna och inte heller kreditkortsfakturorna på nätbankens sida för Kort. De förs inte heller över till den nya bankens nätbank.

Flera frågor och svar