Jämför, så hittar du bästa sättet att spara

Din ekonomi|
Spara & placera
Jämför, så hittar du bästa sättet att spara

22.05.2023

Jaa:

Skaffa ett inflationsskydd åt ditt kapital – jämför olika sparformer. Placeringskonto är ett flexibelt sätt att spara. En Placeringsinsättning är för en visstid, högst 12 månader, och villkoren kommer man alltid överens om separat. Och för vem lämpar sig ränteinvesteringar?

När du jämför olika alternativ med hjälp av våra experter, så hittar du det sätt att spara och investera som passar dig bäst.

Placeringskonto är ett traditionellt sparkonto, som hjälper dig att snabbare nå ditt mål. Du bestämmer själv hur mycket du sparar och när du tar ut pengarna från kontot. Du kan spara regelbundet eller när du får lite pengar över.

 • Räntan räknas från insättningsdagen.
 • Du kan ta ut dina besparingar när du behöver och utan avgifter. Detta gäller 12 uttag i året.
 • Du kan öppna ett Placeringskonto i nätbanken eller på kontoret.
 • Räntan på kontot är knuten till Handelsbanken Prime-referensräntan med avdrag för 1,00 procents marginal. Räntan är nu 2,5 procent (1.6.2023).
 • Det lättaste sättet att regelbundet spara är en återkommande betalning i nätbanken. Beloppet, dagen och hur ofta kan du ändra när som helst.
 • Du kan namnge ditt Placeringskonto med ditt sparmål, till exempel ”Köksrenovering” eller ”Japanresan”.
   

Placeringsinsättningen är en visstidsinsättning för 3, 6 eller 12 månader. En visstidsinsättning passar för pengar som du vet att du behöver under det närmaste året, exempelvis skattebetalningar.

 • Passar för pengar som ska användas till något specifikt inom den närmaste framtiden.
 • Löptiden och den fasta räntan avtalas om på förhand.
 • Den ränta du får på insättningen bestäms av marknadsläget, löptiden och beloppet.
 • Be ditt bankkontor om en offert på en tre, sex eller 12 månaders Placeringsinsättning.
   

Be ditt bankkontor om en offert.

Och hur är det med kortränte- eller långräntefonder?

Du vet väl att den ränta du får på Placeringskonto eller -insättningen inte täcker den höga inflation vi har just nu?

Investerarens personliga risktagningsvilja avgör, vilken sparform som passar bäst. När du vill ha bättre avkastning, kan du bättre sprida dem om du väljer ränte- och aktiefonder.

 • I det gällande marknadsläget finns det flera goda alternativ också bland räntefonderna.
 • Räntefonderna kan indelas i korträntefonder, medellångräntefonder och långräntefonder. Emittenterna av investeringsobjekten kan vara stater och företag inom euroområdet och på utvecklingsmarknaderna.
 • Fonderna erbjuder en färdig lösning med professionell spridning också för småsparare.
 • Som exempel kan nämnas euroområdets räntefonder. Dem kan man börja spara i också med ett litet belopp.

   

Funderar du på hur du ska spara eller investera?

Vi rekommenderar att du gör upp en investeringsplan och följer den.

Kontakta ditt bankkontor så får du sakkunnig rådgivning till exempel om hur du kan räntespara.

Hämta ditt bankkontor.