Handelsbankens kreditkort tas ur bruk – ansök om ett nytt i tid

Banktjänster|
Om banken
Handelsbankens kreditkort tas ur bruk – ansök om ett nytt i tid

Kompassen

22.04.2024

Jaa:

Kreditkortsavtalen sägs upp i år, för Handelsbanken drar sig ur Finlands marknad. Om du har Handelsbankens kreditkort, läs mera om uppsägningen och tidtabellen för den.

På grund av beslutet att dra sig ur den finländska marknaden säljs en del av vår verksamhet och resten avvecklas stegvis. Vi beviljar inte längre nya kreditkort och vi säger upp de nuvarande avtalen.

Kreditkortet överförs inte till den nya banken, så våra kreditkortskunder måste ansöka om ett nytt kreditkort.

Tidtabellen för uppsägningen av kreditkorten

I ett separat meddelande meddelar vi när kreditkorten upphör att gälla. Kunderna får meddelandet om när det egna kortet upphör att gälla per post och som meddelande i nätbanken. Meddelandet går ut i maj-juni.

Kreditkortet kan användas fram till uppsägningstidens slut

Produktansvarig för privatkundernas kort i Handelsbanken, Hanna Lippu, berättar om hur kortet kan användas.

Hanna understryker att en eventuell kvarstående kortkredit inte behöver återbetalas på en gång fastän kortet sagts upp

”Du kan använda ditt kreditkort som vanligt fram till uppsägningstidens slut. Sedan spärras ditt kreditkort. Den kvarstående krediten kan du amortera på önskat sätt, på en gång eller i rater. Hela skulden måste inte återbetalas på en gång”, berättar Hanna.

Fram till utgången av uppsägningstiden kan du till exempel göra kontoöverföringar eller ta ut kontanter i automat. Det försäkringsskydd som ingår fortsätter efter att kortet sagts upp. Tiden och villkoren för det meddelas separat. Du kan läsa mera om försäkringarna på våra webbsidor.

Vi rådgiver i bankärenden

Vi har här gjort en lista med frågor och svar. Listan finns också på vår webbsida. Du får tilläggsinformation per post och också som meddelanden i nätbanken, om du använder den.

”Om du har frågor, kan du kontakta vår kundtjänst. Vi strävar efter att göra övergången till den nya banken möjligast smidig och vi bistår med råd både gällande dagligtjänsterna och kreditkorten”, påminner Hanna.
 

Frågor och svar om kreditkort

Vilka kort och krediter sägs upp?

Uppsägningen gäller alla Handelsbankens kreditkort (Credit/Debit, Credit och Platinum), även kort med solidariskt ansvar och parallellkort.

Du måste också komma ihåg att meddela parallellkortsinnehavarna att deras kreditkort inte längre kan användas.

Kan jag använda mitt kort under uppsägningstiden? 

Du kan använda ditt kort som vanligt fram till uppsägningsdatumet. Efter uppsägningsdagen kan du inte längre betala med kortet varken i affärer eller nätbutiker och inte heller ta ut kontanter.

När mitt kort sägs upp, måste jag då betala bort skulden på en gång?

Du måste inte betala bort hela skulden genast när kreditkortet har sagts upp, utan du kan välja det betalningssätt som passar dig. Du kan återbetala den kvarstående krediten endera i rater eller allt på en gång.

Upphör mina återkommande automatiska kortbetalningar? 

Om ditt kort debiteras med återkommande betalningar, exempelvis avgifter för streaming- eller parkeringstjänster, så upphör även de. Om du vill ha kvar dessa tjänster, måste du registrera något annat kreditkort som betalningssätt för tjänsterna innan ditt nuvarande Handelsbankenkort spärras.

Flera frågor och svar