Försäljningen av Handelsbanken har tagit ett steg framåt

Banktjänster|
Om banken
Försäljningen av Handelsbanken har tagit ett steg framåt

Horisonten

13.06.2023

Jaa:

Handelsbankenkoncernen har nu avtalat om försäljningen av en del av Handelsbankens verksamhet i Finland.

För två veckor sedan ingick banken ett avtal om att sälja affärsverksamheten som rör tjänsterna för privatkunder och kapitalförvaltningstjänsterna samt investeringstjänsterna till S-Banken. Verksamheten som omfattar tjänsterna för små och medelstora företag säljs till Oma Sparbank och livförsäkringstjänsterna till Fennia Liv. Som en del av försäljningen av SMF-företagens tjänster överförs också företagarnas privata banktjänster till Oma Sparbank förutom kapitalförvaltningstjänsterna och investeringstjänsterna.

Försäljningen av de övriga affärsområdena fortgår. Handelsbanken betjänar fortsättningsvis stora företag och samfund samt bostadsaktiebolag och fastighetsbolag.

Vad innebär detta för dig som är vår kund? Just nu behöver du inte göra någonting.

Vår finländska bankverksamhet fortsätter som förut och vi betjänar dig som vi alltid har gjort. Vi bryr oss om dig och du får fortfarande lika bra och sakkunnig betjäning.

Vi räknar med att affären slutförs under andra halvan av år 2024. Under resans gång informerar vi dig om hur affärstransaktionerna framskrider. När sedan tillträdet i affären sker, så flyttas dina fond- och kapitalförvaltningsportföljer som sådana till S-Banken.

Som vår investeringskund är du säkert intresserad av det kommande samarbetet mellan S-Banken och Handelsbankens fondbolag, dvs. Handelsbanken Fonder AB.

S-Banken och Handelsbankens fondbolag inleder ett samarbete och efter att affären har slutförts så kan S-Bankens kunder också teckna Handelsbankens fonder. Det fondurval du kan välja mellan kommer alltså att utvidgas.

Tillsammans med S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv strävar vi efter att göra övergången så smidig som möjlig.

Med vänlig hälsning

Hanne Katrama

Landchef, Handelsbanken Finland

 


Hanne Katrama

Hanne Katrama

Landchef, Handelsbanken Finland

Ekonomie magister, i Handelsbanken sedan år 1997. Tycker om att röra sig i naturen, vandra i bergen och dyka i klart vatten.