Du hänger väl med – nu kör vi

Banktjänster|
Om banken|
Spara & placera
Du hänger väl med – nu kör vi

Horisonten

14.03.2024

Jaa:

Ifjol våras berättade vi att vi säljer en del av vår bankverksamhet. Du har kanske också hört, att vi stegvis också avstår från resten av verksamheten. Det innebär förändringar för dig som kund.

De kunder som har våra tjänster för privatpersoner samt våra kapitalförvaltnings- och investeringstjänster överförs till S-Banken. Tjänsterna för SMF-företag och personliga banktjänster för SMF-företagare (exkl. kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna) överförs till Oma Sparbank och livförsäkringsverksamheten inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna till Fennia Liv. Överföringarna förväntas ske under andra halvan av detta år.

Om du äger fonder eller  har ett förvaltningsavtal, kommer dessa att tillsvidare fortsätta oförändrade i Handelsbanken fram tills de överförs till S-Banken i slutet av året. Fonderna kommer att överföras till S-Banken utan skattepåföljder. 

Fram till överföringen erbjuder vi våra kunder pålitlig och sakkunning betjäning. Vi är tillsvidare fortfarande här för dig.

Handelsbankenkoncernen har beslutat lämna Finland och det innebär oundvikligen förändringar.

Tjänsterna för värdepapper inklusive förmedlings- och förvarstjänster utgår ur vårt tjänsteutbud 31.5.2024. Därefter kan du inte längre lämna oss köp- eller säljordrar för värdepapper i vår nätbank.

Därför har vi avtalat om ett samarbete med Nordnet. Tack vare samarbetet kan du öppna ett värdeandelskonto (senast 5.4.2024) och ett kundkonto i Nordnet både enkelt och avgiftsfritt. Du kan läsa mera på webbsidan www.nordnet.fi/handelsbanken.

Om du som kund har ett förvaltningsavtal eller äger fonder, kommer dessa att förbli oförändrade fram till överföringen. Fonderna kommer i sinom tid att överföras till S-Banken utan skattepåföljder som en del av överföringen av kundrelationer gällande tjänster för privatpersoner samt förvaltnings- och investeringstjänster. 

Vi informerar om alla ändringar i ditt kundförhållande stegvis och i god tid. Vi strävar efter att ge tydliga anvisningar, om överföringen kräver åtgärder av dig. Håll ett öga på din post och postlådan i nätbanken, så hänger du med. Information finns också på vår webbsida handelsbanken.fi.

Jag vill också påminna om att du alltid kan kontakta oss. Ta med låg tröskel kontakt med din kontaktperson eller ditt bankkontor, om det är något du undrar över. Vi berättar gärna mera, så att du vet vad som berör dig.

Förändringsresan för bankkunden har börjat. Du hänger väl med oss på vår tur?

Vänliga hälsningar

Mike Peltola

 

Kundresan

År 2023 meddelade vi om försäljningen av verksamheterna samt om den partiella avvecklingen.

I början av året 2024 meddelar vi om förändringar för kunder som flyttas över till S-Banken/Oma Sparbank/Fennia Liv.

Vi ger även anvisningar om de tjänster som upphör, t.ex. värdepappersförmedling och -förvar upphör 31.5.2024.

Uppgifter överförs så att kundrelationen kan öppnas. 

Kundrelationen börjar i S-Banken, Oma Sparbank, Fennia Liv under andra halvan av året. 

Bekanta dig med ämnen relaterade till din kundrelation:

  1. För den som flyttar över till S-Banken         
  2. För den som flyttar över till Oma Sparbank 
  3. Hur ett värdeandelskonto öppnas i Nordnet

Förstoringsglas som fokuserar på siffran 2024​​​​​​


Mike Peltola

Mike Peltola

Direktör, investerings- ja privatkunder

Har arbetat med investeringar sedan 2006 och varit chef för Handelsbankens kapitalförvaltning sedan 2014. Målet och passionen i arbetet är att främja finsk folkkapitalism samt utveckla den allmänna ekonomiska kunskapen hos finländare. F.d. professionell fotbollsspelare som är bäst på att glömma jobbrelaterade ärenden på padelbanan.