Uusi rahasto sijoittaa digitalisaatioon

Säästä & sijoita
Uusi rahasto sijoittaa digitalisaatioon

Horisontti

16.03.2023

Jaa:

Digitalisaatio yksinkertaistaa ja tehostaa tapaamme elää ja tehdä töitä. Megatrendi on tullut jäädäkseen, ja se muokkautuu jatkuvasti yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Uusi Global Digital -rahastomme sijoittaa digitalisaation edelläkävijäyrityksiin maailmanlaajuisesti.

Helmikuun alussa lanseerattu rahasto keskittyy innovatiiviseen ja kestävään kasvuun ja etsii sijoitusmahdollisuuksia etenkin digitaalisessa muutoksessa jälkeen jääneiltä aloilta, joiden on kiihdytettävä muutoksen tahtia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi terveydenhuolto, rakentaminen ja julkinen sektori.

Digitalisaatio ja kestävä siirtymä kulkevat käsi kädessä

Digitalisaatio on tärkeässä osassa YK:n globaalien kestävän kehityksen eli Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa sekä ilmastohaasteiden ratkomisessa.

Digitaalinen ratkaisu saattaa parantaa koulutuksen tai sairaanhoidon saatavuutta tai vähentää päästöjä esimerkiksi automaation, älykkään logistiikan tai energiatehokkuuden avulla.

Mihin rahasto sijoittaa?

Rahasto sijoittaa digitaalisia ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin maailmanlaajuisesti ja keskittyy informaatioteknologian ja kommunikaatiopalveluiden innovaatioihin. Sijoitukset painottuvat Yhdysvaltoihin, jossa on huomattavasti digitaalisen kehityksen kärjessä olevia yrityksiä.

Rahasto sijoittaa sekä pieniin että suuriin yrityksiin ja pyrkii löytämään tasapainon kasvuryitysten ja vakaiden yritysten välillä.

Salkunhoitajat vierailevat useissa yrityksissä, jotta he oppivat tuntemaan ne läpikotaisin. Yritysvierailut mahdollistavat tutustumisen muun muassa yritysjohtoon ja vastuullisuustyöhön.

Yritysesimerkkejä:

Paylocity

Yhdysvaltalainen yritys tarjoaa pilvipalveluun perustuvaa HR-ohjelmistoa työpaikkojen digitaaliseen muutokseen. Palvelu ulottuu työaikaraportoinnista ja aikatauluista rekrytointiin ja compliance-toimintoihin.

Surgical Science

Ruotsalainen yritys kehittää ja myy simulaattoreita lääketieteelliseen koulutukseen ja harjoitteluun. Virtuaalitodellisuuteen perustuvien ratkaisujen avulla kirurgit ja opiskelijat voivat harjoitella leikkauksia ja leikkausvälineiden hallintaa.

PowerSchool

Yhdysvaltalainen yritys tarjoaa digitaalisia ratkaisuja kouluille. Ratkaisut yhdistävät oppilaat, opettajat, vanhemmat ja tukihenkilöstön sekä seuraavat kaikkea opintojen rahoittamisesta arvosanojen antamiseen.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamista varoistaan. Rahaston, jonka avaintietoasiakirjan mukainen riski-indikaattori on 5–7, arvo voi vaihdella voimakkaasti rahaston rakenteen ja salkunhoitotavan seurauksena. Rahastoesite, säännöt ja avaintietoasiakirja löytyvät sivulta handelsbanken.fi/rahastot.  

 

Global Digital -rahasto

Global Digital -rahasto

Nimi: Handelsbanken Global Digital A1 (EUR) Aloituspäivä: 1.2.2023 Salkunhoitotiimi: Niklas Lundin, Rikard Forssmed ja Fredrik Börjesson Hallinnointipalkkio: 1,5 % Merkintä, lunastus ja vaihto: 0 % Kuukausisäästäminen: Kyllä EU-luokitus: Edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (SFDR artikla 8)

Lue lisää rahastosta.