Suuri vaalivuosi vaikuttaa vihreään siirtymään

Säästä & sijoita
Suuri vaalivuosi vaikuttaa vihreään siirtymään

Horisontti

12.03.2024

Jaa:

Vihreä siirtymä voi saada tänä vuonna uutta tukea odotetuista koronlaskuista. Myös vaalituloksilla on erityisen tärkeä rooli, kun yli puoli maailmaa äänestää politiikan suunnasta. Päähuomio kohdistuu USA:n vaaleihin, joissa asetelma on polarisoitunut.

Vihreä siirtymä megatrendinä on voimissaan. Teemaan profiloituneiden yhtiöiden osakkeet ovat kuitenkin pärjänneet verrattain heikosti vahvan jakson jälkeen. Syitä voidaan etsiä korona-ajasta, jolloin elvytysrahaa jaettiin talouteen ja se kanavoitui erityisesti vihreän siirtymän hankkeisiin.

Yhtiöt tekivät tulosta, mutta arvostukset karkasivat silti liian korkeiksi. Sitten kupla puhkesi korkojen nousun ja rahoituskustannuksien kallistumisen myötä. Kuuma raha siirtyi turvallisempina pidettyihin vakavaraisiin yhtiöihin, ja tekoäly sijoitusmarkkinoiden uutena trendinä syrjäytti vihreän siirtymän. 

Nyt kiinnostus on palailemassa. Tälle vuodelle odotettujen koronlaskujen uskotaan helpottavan ulkopuolisesta rahoituksesta riippuvaisten vihreiden hankkeiden edistämistä. Poliittisilla päättäjillä on myös erityisen painavasti sanottavaa siitä, kuinka nopeasti vihreä siirtymä etenee. 

Kuluvan vuoden merkittävillä vaaleilla on suoria vaikutuksia yli puoleen maailman väestöstä ja lähes 70 prosenttiin globaalista taloudesta. Vaaleilla voi olla valtava merkitys vihreään siirtymään, sillä teema on polarisoitunut erityisesti Yhdysvalloissa.

Yli puoli maailmaa äänestää 

Yhdysvaltojen presidentinvaalit marraskuussa keräävät vaalivuoden suurimman markkinahuomion. Myös europarlamenttivaalit kesäkuussa ovat EU:n vihreän kehityksen ohjelman kannalta oleelliset. Näiden lisäksi käydään muitakin kiinnostavia vaaleja.

Eurovaalit määrittävät, miten hyvin EU:n vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal etenee toteutusvaiheeseen. Etenemiseen vaikuttavat lisäksi EU-maiden kansalliset vaalit. EU on asettanut kunnianhimoisten ilmastotavoitteidensa takarajan vuoteen 2030. 

Meksikon vaalit kesäkuussa näyttävät, minne päin 130 miljoonan asukkaan maa etenee. Meksiko voi palata päästövähennyksien polulle, jos vallassa oleva Morena-puolue voittaa. Opposition voittaessa maa saattaa lisätä aggressiivisesti investointeja perinteiselle energiasektorille.

Britannian suunta tarkentuu loppuvuoden vaaleissa. Vaalivoittajalla on mahdollisuus vaikuttaa maan turbulenttiin vihreän siirtymän politiikkaan. Sen keskiössä ovat offshore-tuulivoimahuutokauppa ja investointituesta riippuvaiset teknologiat, kuten uusi ydinvoima ja hiilidioksidin talteenotto.

USA:n vaalit valokeilassa

USA:n vihreän siirtymän kannalta olennaisinta on, kumpi maan presidenttivaalien ehdokkaista Biden vai Trump äänestetään valtaan. 

Republikaanien voitto, erityisesti Trumpin johdolla, tarkoittanee vihreää siirtymää tukevien toimien supistamista ja mahdollisesti jopa irtautumista Pariisin ilmastosopimuksesta.

Demokraattien todennäköisesti Bidenin johdolla saavuttama voitto puolestaan tukisi nykyisen ilmastopolitiikan jatkamista. Tällöin vihreään siirtymään panostava Inflation Reduction Act -lakipaketti voisi pysyä voimassa.

Jenkkivaalit ratkaisee usein talous

Markkinaliike on vaalivuonna ollut positiivisempaa, jos istuva presidentti on vahvoilla ja politiikkaa pidetään näin ennakoitavampana. Nyt tilanne on monimutkainen.

Kumpikin pääehdokkaista kohtaa kansan riveissä poikkeuksellisen voimakasta vastustusta. Moni äänestäjä joutuukin mielestään valitsemaan kahdesta huonosta ehdokkaasta puolueen perusteella. 

Vaalituloksesta riippumatta USA:n vaalien jälkeiset kuukaudet ovat yleensä olleet osakkeille vahvaa aikaa. 

Ei unohdeta Kiinaa

Vaalien rinnalla on yhtä tärkeää seurata Kiinan toimia vihreässä siirtymässä. Kiina on maailman suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja, mutta maa on panostanut vuonna 2020 asetettujen tavoitteiden seurauksena massiivisesti puhtaaseen energiaan. 

Pelkästään viime vuonna Kiinan investoinnit puhtaaseen sähköön (aurinko-, tuuli-, vesi- ja ydinvoima) vastasivat koko Ranskan sähkönkulutusta. 

Aurinkovoiman tuotantoa Kiina on lisännyt reilussa puolessa vuodessa enemmän kuin Yhdysvallat kuudessa vuodessa. Tänä vuonna Kiinan kokonaispäästöt voivat jo kääntyä laskuun, mutta siitä huolimatta Pariisin ilmastosopimuksen normeihin ei nykyvauhdilla ylletä.

Vihreä siirtymä virkistää taloutta

Vihreää siirtymää puoltavilla, vuoden 2024 vaalituloksilla eri maista olisi todennäköisesti paljon positiivisia talousvaikutuksia, joita ei ole vielä hinnoiteltu markkinoilla.

Siirtymä kannustaa uudenlaisiin innovaatioihin ja teknologiseen kehitykseen, joiden seurauksena syntyy myös uusia työpaikkoja. Vihreään siirtymään investoivat taloudet saavat todennäköisesti houkuteltua maahan lisää kestävään kehitykseen panostavia yrityksiä.

Resurssien tehokkaampi käyttö ja energiakustannusten säästö vähentäisivät yritysten raaka-aineriippuvuutta ja laskisivat kustannuksia, mikä parantaisi liiketoiminnan ennustettavuutta. 

Sijoittajillekin tämä kaikki tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kunhan poliittinen tahtotila ohjaa siirtymää oikeaan suuntaan.

 

Suositushistoria

Suositusperiaatteet

Arvostusperiaatteet

Vastuuvapaus
 


Olli Hyytiäinen

Olli Hyytiäinen

Salkunhoitaja

Työskennellyt Handelsbankenissa vuodesta 2012. Vahva tausta makrotaloudesta mm. taloustieteen opintojen ja ekonomistin työn kautta. Vastaa tiimissä vakuutussalkuista sekä sijoitusstrategian ja muiden katsauksien julkaisusta. Vapaa-aikaa täyttää lapsiperhearki ja monipuolinen liikunta, erityisesti tennis.


Seuraatko markkinakatsauksia?

Seuraatko markkinakatsauksia?

Maanantaisin julkaistava markkinakatsauksemme antaa yleiskuvan maailman taloudesta.

Katsaukseen sisältyvät ajankohtaiset talousaiheet, tilastojulkaisut ja ennusteet.

Voit lukea markkinakatsauksen verkkosivustollamme