Pieniä ja isoja vastuullisuustekoja kampuksilla ympäri Suomea

Asuminen|
Vastuullisuus
Pieniä ja isoja vastuullisuustekoja kampuksilla ympäri Suomea

01.03.2023

Jaa:

Yliopistokampusten kehittäjä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy jatkaa kunnianhimoista vastuullisuustyötään vihreän lainarahan turvin.

Linnunpönttöjä ja lepakoiden pesäpönttöjä kampuksilla? Ja hyönteishotelleja ja merenrantaniittyjä?

”Kyllä, vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme yksityiskohtia myöten”, sanoo Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtaja Sanna Sianoja.

”Huomioimme vastuullisuuden liiketoimintamme suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa. Olemme muun muassa asettaneet itsellemme tavoitteeksi toteuttaa vuosittain vähintään viisi niin sanottua luontotoimenpidettä.”

SYK on muun muassa perustanut Ouluun merenrantaniityn tukeakseen luonnon monimuotoisuutta kampuksillaan.

”Luonnon monimuotoisuuden puolesta on puhuttu jo pitkään. Lajikato on itse asiassa suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos. 

Joku voi kutsua sitä viherpiipertämiseksi, mutta pienet lajit, esimerkiksi kaikenlaiset pörriäiset, ratkaisevat tulevaisuutemme. Ruokatuotannon tulevaisuus on niistä kiinni.”

Huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta

SYK omistaa pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistokampukset.

Pitkään yhtiön vastuullisuustyön painopiste oli hiilineutraalius. Viime vuonna valmistuneen uuden vastuullisuuspolitiikan myötä asetelma laajeni, kun sosiaalisen ja taloudellisen vastuun mittarit nousivat entistä vahvemmin ympäristövastuun rinnalle.

Vastuullisuus tarkoittaa yhtiölle muun muassa huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen.

”Turvalliset ja terveelliset tilat – tavoitteenamme on, että meillä on nolla selvittämätöntä sisäilmahaittaa vuodessa. Tärkeää on tietysti myös, että työntekijämme voivat hyvin ja että asiakkaamme ovat tyytyväisiä”, Sianoja kertoo.

Hiilineutraalius haastaa

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan, että toiminta ei edistä ilmaston lämpenemistä. Sen suhteen kunnianhimoinen tavoite ei ole hävinnyt. Ilmastotyö on tärkeää, sillä rakentaminen ja kiinteistöt ovat Suomessa merkittävä päästöjen aiheuttaja.

SYK on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali ilman päästökompensaatiota vuoteen 2030 mennessä. Toisin sanoen yhtiö haluaa toimia siten, että sen oma toiminta ei edistä ilmaston lämpenemistä. Piste.

”Tämä on haastava tavoite – ei vain meille, vaan koko kiinteistö- ja rakennusalalle. Tarvittavaa tekniikkaa ei ole vielä kaikilta osin olemassa”, Sianoja toteaa.

Vihreä rahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen

Vastuullisuus näkyy nyt entistä korostetummin myös SYK:n rahoituksessa.

SYK järjesteli uudelleen lainojaan loppuvuodesta 2021 ja sopi yhdessä Handelsbankenin ja Nordean kanssa yhteensä 485 miljoonan euron suuruisen uudelleenrahoituspaketin. Uudelleenrahoitus on kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta.

Vihreiden lainojen kokonaisuutemme on kiinteistöalalla Suomen suurin.

”Vieraasta pääomastamme puolet on nyt vihreää rahoitusta asettamamme tavoitteen mukaisesti. Vihreiden lainojen kokonaisuutemme on käsittääkseni edelleen Suomen suurin vihreä laina kiinteistöalalla. Laina mahdollistaa kiinteistösalkkumme pitkäjänteisen kehittämisen”, Sianoja iloitsee.

Mistä sitten rahoittajat tietävät, että yhtiön investoinnit ovat oikeasti vihreitä? Apuun tulevat erilaiset sertifikaatit.

Muun muassa vuonna 2015 valmistunut Kampusareena Tampereen Hervannassa sai vuonna 2020 ylläpitovaiheen BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin ja voitti sillä julkisten rakennusten käytössä olevien rakennusten luokan BREEAM Awardsissa keväällä 2021.

SYK:n tavoitteena on, että kolme neljäsosaa sen rakennusten pinta-alasta olisi sertifioituja vuoden 2023 loppuun mennessä, kun tällä hetkellä osuus on puolet.

Uudisrakennusten lisäksi rahaa tarvitaan myös peruskorjauksiin. Peruskorjausten avulla vanhat rakennukset pidetään toimintakunnossa, jotta ne vastaisivat nykykäyttäjien tarpeita.

”Kaikkia rakennuksia ei voi rakentaa uudestaan, se ei ole kestävää kehitystä. Hyvä suunnittelu ja yhteistyö käyttäjien kanssa ovat peruskorjauksissa avainsanoja”, sanoo Sanna Sianoja.

TEKSTI: Marjo Kanerva

KUVA: Martti Minkkinen

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

  • Toiminnan tarkoituksena on olla paras kampuskumppani

  • Noin 40 työntekijän asiantuntijaorganisaatio

  • Omistajina kahdeksan yliopistoa ja Suomen valtio

  • Tasearvo 1,4 mrd euroa

Mikä vihreä rahoitus?

Handelsbankenin vihreä laina on vastuullinen rahoitusvaihtoehto. 

Vihreässä rahoituksessa rahan käyttökohteen on täytettävä määritellyt kestävän kehityksen kriteerit. Keskeinen edellytys on, että uudisrakennuksen energiatehokkuus on A-luokassa.

Vihreällä rahoituksella voidaan rahoittaa myös kohteita, joissa energiaremontin avulla voidaan parantaa energiatehokkuutta vähintään 30 prosenttia.

Vihreät lainat voivat tuoda mahdollisuuksia rahoituskustannusten säästöihin taloyhtiöille, sillä ne voivat olla tavanomaisia lainoja edullisempia.

Handelsbanken on vahvasti mukana rakentamassa kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta. Tavoitteenamme on, että vihreät ja yhteiskunnalliset lainat muodostavat 20 prosenttia lainakannastamme vuoteen 2025 mennessä. Mukaan luemme myös lainat, jotka edistävät kestävää siirtymää asiakasyrityksissämme.
 

Lue lisää Handelsbankenin vihreistä lainoista >