Avoliitto vai avioliitto? Lue, mitä kannattaa huomioida talouden näkökulmasta

Lakiasiat|
Sinun taloutesi
Avoliitto vai avioliitto? Lue, mitä kannattaa huomioida talouden näkökulmasta

Kompassi

13.11.2023

Jaa:

Kun avoliitto päättyy eroon tai kuolemaan, omaisuuden jako saattaa tulla avopuolisoille yllätyksenä. Avioliitolla ja avoliitolla on lain edessä merkittäviä eroja, eikä avopuolisolla ei ole samankaltaisia oikeuksia kuin aviopuolisoilla. Toisaalta myöskään avopuolisoiden velvollisuudet eivät ole samanlaiset kuin aviopuolisoilla.

Kerromme tässä varallisuusoikeuden näkökulmasta kolmesta tärkeästä erosta avoliiton ja avioliiton välillä.

1) Omaisuuden jakaminen eron sattuessa

Avioliitossa olevilla puolisoilla on toistensa omaisuuteen niin kutsuttu avio-oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että avioliiton päättyessä eroon puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Avio-oikeutta on kuitenkin mahdollista rajata tekemällä avioehtosopimus esimerkiksi siten, että koko omaisuus tai jokin tietty omaisuus rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällöin toisella aviopuolisolla ei ole tähän omaisuuteen oikeutta.

Avoliitossa vastaavaa oikeutta avopuolison omaisuuteen ei ole. Avopuolisoiden erossa tehdään pääsääntöisesti omaisuuden erottelu eli kumpikin pitää oman omaisuutensa. Omaisuus kuuluu lähtökohtaisesti sille, jonka nimiin se on hankittu. Avopuolisot voivat kuitenkin ennakkoon parantaa asemiaan erotilanteessa solmimalla kirjallisen sopimuksen omaisuuden jakamisesta eron varalta.

2) Avioliitto turvaa lesken aseman

Avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan leski voi periä kuolleen puolisonsa, jos edesmenneellä puolisolla ei ollut lapsia eikä testamentissa ole toisin määrätty. Mikäli ensin kuolleella aviopuolisolla oli lapsia, lapset kuitenkin perivät lain mukaan kaiken omaisuuden. Leski ei tällöin peri mitään, ellei vainaja ole tehnyt hänen hyväkseen testamenttia.

Avopuoliso ei lain mukaan automaattisesti peri avopuolisoaan.

Avopuoliso ei lain mukaan peri kuollutta avopuolisoaan, ellei hänen hyväkseen ole tehty erillistä testamenttia. Jos testamenttia ei ole tehty, perintö jaetaan kuolleen avopuolison lakimääräisten perillisten kesken - käytännössä lasten, vanhempien tai sisaruksien kesken. Mikäli omaisuutta haluaa jättää avopuolisolle kuoleman jälkeen, siitä on määrättävä testamentissa.

Eloonjääneellä aviopuolisolla on myös lähtökohtaisesti oikeus hallita ensiksi kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana. Tämä tarkoittaa, että leskellä on oikeus hallita ja käyttää vainajan omaisuutta kuoleman jälkeenkin. Leski saa siis esimerkiksi jäädä asumaan aviopuolisoiden yhteiseen kotiin, vaikka koko loppuiäkseen. Avoleskellä ei ole vastaavia oikeuksia. 

Perinnön suhteen on myös hyvä huomata, että lähtökohtaisesti aviopuolisot nauttivat kevyemmästä perintöverotuksesta kuin avopuolisot. Kuka tahansa saa periä 20 000 euroa verovapaasti, mutta aviopuoliso saa periä 110 000 euroa verovapaasti. Lisäksi avopuolisot joutuvat maksamaan perintöveroa korkeammalla veroprosentilla kuin aviopuolisot.

3) Avopuolisoilla ei ole elatusvelvollisuutta

Avioliiton ja avoliiton erottaa toisistaan myös se, että avioliitossa puolisoilla on keskinäinen elatusvelvollisuus. Kummankin puolison on siis kykynsä mukaan osallistuttava yhteisen talouden ylläpitämiseen. 

Elatusvelvollisuuden tarkoituksena on turvata molemmille puolisoille yhtäläinen elintaso. Viime kädessä tuomioistuin voi määrätä aviopuolison maksamaan toiselle elatusapua, jos velvollisuutta on laiminlyöty.

Avopuolisoilla ei ole velvollisuutta elättää toisiaan.

Avopuolisoilla ei puolestaan ole velvollisuutta elättää toisiaan. Avopuolisot voivat kuitenkin halutessaan solmia keskinäisen sopimuksen elatuksesta. Sopimuksessa voidaan määritellä, miten avopuolisot osallistuvat perheen yhteiseen talouteen ja toistensa elatukseen. 

Merkittäviä eroja alusta loppuun

Avioliiton ja avoliiton välillä on siis varallisuusoikeuden näkökulmasta merkittäviä eroja – niin liiton aikana kuin sen päättyessäkin. 

Avioliitossa puolisoiden asema on avio-oikeuden, lakisääteisen perimysjärjestyksen, elatusvelvollisuuden sekä muiden aviopuolison oikeuksien vuoksi lähtökohtaisesti turvatumpi. Laki ei kuitenkaan turvaa aviopuolisoidenkaan asemaa ero- tai kuolintilanteessa kokonaisvaltaisesti. Jos aviopuolisoilla on omaisuuden jakamiseen tai perintöoikeuksiin liittyviä erityistoiveita tai -tarpeita, niistä on hyvä sopia etukäteen esimerkiksi avioehtosopimuksella tai testamentilla.

Avoliitto puolestaan ei vaikuta puolisoiden varallisuussuhteisiin lähtökohtaisesti lainkaan, vaan molemmat avopuolisot säilyttävät oman omaisuutensa liiton aikana ja sen päättyessä. Puolisoiden oikeudellista asemaa voidaan kuitenkin parantaa erilaisin sopimuksin, esimerkiksi sopimuksella omaisuuden jakamisesta erotilanteessa tai elatusvelvollisuudesta. Avopuolison perintöoikeuden voi turvata myös testamentilla.

 

Juristin neuvolle käyttöä?

Tarvitsetko asiantuntijan apua esimerkiksi omaisuuden jakamiseen, perintöoikeuksiin tai elatusvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä?

Yhteistyökumppanimme Premium Law Oy:n juristit auttavat löytämään sinulle sopivimman ratkaisun kaikissa perheoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä ja varaa aika veloituksettomaan kartoituspalaveriin:

Ronja Jokinen
Juristi, OTM
ronja.jokinen@premiumgroup.fi 
puh. 040 523 7035
www.premiumgroup.fi


Ronja Jokinen

Ronja Jokinen

Juristi, OTM