Resultatrapporteringen för årets första månader är avslutad, verkstäderna visade upp ett starkt kvartal

Spara & placera
Resultatrapporteringen för årets första månader är avslutad, verkstäderna visade upp ett starkt kvartal

Horisonten

13.06.2023

Jaa:

Resultatrapporteringen för första kvartalet är förbi. Börsbolagen i Europa och USA visade upp positiva överraskningar. Därför har prognoserna för slutet av året skruvats upp för första gången på länge. Under det senaste halvåret var prognoserna i allmänhet av det dystrare slaget. Har ekonomin nått en vändpunkt?

I Finland blev resultatperioden ganska blek jämfört med våra västra grannländer och även sett till den allmänna utvecklingen i Europa. Stora bolag som utfärdade en resultatvarning i Finland var YIT, Stora Enso och UPM.

Vid den egentliga resultatpubliceringen rapporterade Nokia om en svagare lönsamhet. Även om företagets kärnverksamhet inte visade upp sämre siffror och guidningen för senare delen av året var positiv, gjorde aktiekursen i alla fall ett överraskande fall på nästan 10 procent.

Neste kunde för sin del uppvisa en kursuppgång under första kvartalet.

Neste kunde för sin del uppvisa en kursuppgång under första kvartalet tack vare den starka utvecklingen för förnybara bränslen. Utvecklingen vände ändå brant nedåt i maj. Den påverkades säkert av Sveriges beslut att sänka distributionsskyldigheten till EU:s miniminivå.

Börsnedgången för dessa några stora bolag har pressat ner generalindex på Helsingforsbörsen och det gör att marknaden ser svag ut. Många positiva trender har hamnat i skuggan av den.

Verkstäderna gav orsak till glädje
Verkstadsbolagen bjöd på några ljusglimtar under resultatrapporteringsperioden.

Kones omsättning, lönsamhet och nya ordrar översteg förväntningarna. Marknaden i Kina ser fortfarande inte så lovande ut, men vi kan vänta oss en vändning i sommar när stimulansen börjar ha effekt.

Valmets rapport visade upp starka siffror över hela linjen.

Valmets rapport visade upp starka siffror över hela linjen. De stabila sektionerna i bolaget – Services och Automation – upplever en stark tillväxt och lönsamheten är på topp.

Också Cargotec och Konecranes hade liknande nyheter att berätta vid publiceringen av sina resultat, dvs. bättre än väntat och inte några som helst tecken på sämre utveckling kunde skönjas. I synnerhet är Konecranes 18 procents årstillväxt en siffra svår att överträffa.

Den gröna omställningen erbjuder nya möjligheter
Metsos resultatrapport var inte sämre än de andras. Bolaget rapporterade om sitt bästa Q1-resultat någonsin. Det var förvånande, eftersom början av året vanligen inte har varit så bra för bolaget. Försäljningen av Planet Positive-produkterna ökade med 45 procent, alltså två gånger så snabbt som omsättningen för hela bolaget. Det om något berättar hur den gröna omställningen kan erbjuda nya möjligheter.

Snabbt stigande priser har gjort Wärtsiläs kunder allt försiktigare.

Wärtsiläs starka resultat led i alla fall av senaste års osäkra prognos för Energi- och Marine-sektionerna. Snabbt stigande priser har gjort kunderna allt försiktigare.

Verkstadsbolagens starka delårsrapporter hade sin grund i livligare efterfrågan, stigande priser och kortare leveranstider. Efter att de olika begränsningarna har lättat kan orderböckerna bockas av snabbare. Det är troligen ändå realistiskt att förvänta sig lite lägre tillväxtsiffror för slutet av året.

Viktiga vägvisare för utvecklingen inom verkstadssektorn är inköpschefernas index. Om de fortsätter att gå ned och om osäkerheten fortsätter att öka, så kan orderingången gå i stå.

 

Ansvarsbegränsning

Rekommendationshistoria

Rekommendationsprinciper

Värderingsprinciper

 

Bild: Metso Abp


Jari Pusa

Jari Pusa

Portföljförvaltare

Ekonomie magister, i Handelsbanken sedan 2005. Fd. friidrottare, vars fritid går till motion och vid plankanten när barnen är aktiva. Har främst investerat i aktier och aktiefonder, men konservativt.