Överföringen av banktjänsterna för SMF-företag och företagare till OmaSp

Banktjänster|
Om banken
Överföringen av banktjänsterna för SMF-företag och företagare till OmaSp

Kompassen

23.04.2024

Jaa:

Detta är förändringens år för SMF-företagskunderna och företagarna. Här berättar vi hur banktjänsterna och avtalen överförs till OmaSp. Bekanta dig med de vanligaste frågorna som våra kunder ställer.

I bakgrunden av överföringen av banktjänsterna är Handelsbankens beslut att sälja sina tjänster för små och medelstora företag och företagare till Oma Sparbank (OmaSp). Tjänsterna och avtalen för SMF-företag och företagare överförs till OmaSp vid slutförandet av affären 1.9.2024. 

1) Vilka banktjänster överförs och när?

Det är SMF-företagets och företagarens personliga banktjänster som konton och insättningar, Debit- och Online-kort, nätbanken och lån inklusive säkerheter som överförs till OmaSp.

Kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna överförs till S-Banken. Om företagaren har en fondportfölj, överförs hens personliga banktjänster till S-Banken.

Kunder, som har ett gemensamt lån med en företagare, överförs också till OmaSp.

Vi överlåter information om dina banktjänster och avtal i Handelsbanken till OmaSp redan innan försäljningen har slutförts, så att överföringen till OmaSp kan ske. På adressen handelsbanken.fi/personuppgifter finns information om hur vi behandlar personuppgifter.

Du har under början av året fått information om överföringen av dina tjänster och om de nya tjänstevillkoren per post och som nätbanksmeddelande. Överföringen av dina tjänster och avtal beräknas ske 1.9.2024. Vi bekräftar tidpunkten i god tid innan det sker.

2) Hur förändras företagets banktjänster?

Vi strävar tillsammans med OmaSp att göra kundöverföringen möjligast smidig för dig.

OmaSp berättar mera om sina tjänster per post. Du får de nya kontonumren och information om praktiska åtgärder redan före sommaren. Du läser väl breven omsorgsfullt och noterar de nya kontonumren.

 • När företagets kundrelation överförs till OmaSp bibehålls företagets konton, insättningar och dispositionsrätterna till kontona, men kontonumren byts ut.
 • Företagets nuvarande Online Debit-kort kopplade till företagskontot ersätts med OmaSp:s Visa Business Debit-betalkort.
 • Lånen och kontokrediterna överförs till OmaSp till nuvarande villkor och med nuvarande säkerheter, så beträffande dem behöver du inte göra någonting.
 • Nätbanken för företag och avtalen för betalningstjänster överförs till OmaSp.
 • I OmaSp får företaget också en mobilbank.
 • De månatliga serviceavgifterna för tjänsterna ändras inte i överföringen.

 

3) Vad ska jag göra så att mina banktjänster fungerar genast när allt är överfört till OmaSp?

 • Läs breven och meddelandena i nätbanken noggrant. I dem berättas hur överföringen går till. 
 • I slutet av våren får du praktisk information av OmaSp rörande de nya konton och tjänsterna, som exempelvis de nya kontonumren.
 • Meddela det nya kontonumret till alla som betalar ditt företag eller dig.
 • Det nya kontonumret ska också skrivas in på företagets fakturor.
 • Företagaren och i synnerhet företaget har orsak att försäkra sig om att betalningsrörelsen till viktiga tjänsteleverantörer, som bokföringsbyrån, öppnas i god tid innan kundrelationen överförs.

       

Kom också ihåg följande saker.

 • Förvara Handelsbankens nyckelkodskort,  användarkoden och lösenordet till nätbanken omsorgsfullt och kontrollera att du har tagit i bruk sms-tilläggsbekräftelsen.
 • Uppbevara alla koder och lösenord som behövs för identifiering på ett omsorgsfullt sätt.
 • Logga alltid in till nätbanken genom att skriva adressen i webbläsaren (inte via en länk i sökmotor).

 

Du får klara anvisningar av OmaSp för allt det du ska göra på förhand för att överföringen ska gå så smidigt som möjligt. Du får information om varje steg i processen.

Det finns också aktuell information på webbsidorna handelsbanken.fi/omasp och omasp.fi/handelsbanken.

När delas banktjänsterna för SMF-företaget och företagaren upp i skilda banker?

Ditt kundförhållande i Handelsbanken består av flera olika avtal. I försäljningen överförs kundavtalen beroende på vad Handelsbanken och köparna (OmaSp, S-Banken och Fennia Liv) har kommit överens om.

SMF-företagens och företagarnas personliga banktjänster överförs till OmaSp när försäljningen har slutförts. Privatkundernas tjänster inklusive kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna överförs till S-Banken. Om företagaren har en fondportfölj, överförs hens personliga banktjänster till S-Banken.

Vi strävar tillsammans med köparna efter att göra överföringen möjligast smidig för dig.