Företagsförsäljningen fortskrider, vi betjänar som förut

Banktjänster|
Om banken|
Spara & placera
Företagsförsäljningen fortskrider, vi betjänar som förut

Horisonten

23.08.2023

Jaa:

Välkommen tillbaka till vardagen! Inledningsvis har jag goda nyheter att berätta om vår företagsförsäljning. Vi kommer att vara verksamma som Handelsbanken länge än och betjänar dig på samma sätt som förut.

Vår företagsförsäljning som offentliggjordes i slutet av maj fortskrider. I juli godkände Konkurrens- och konsumentverket försäljningen av våra privatkundstjänster samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänster till S-Banken.

I höst kan vi därmed på allvar gå in i följande intressanta fas, nämligen att planera genomförandet av den försäljning som planerats till slutet av nästa år.

I det här skedet förväntas inga åtgärder av dig som kund. Du kan sköta dina ärenden med oss på vårt normala högklassiga sätt. Vi lovar att även framöver kommunicera aktivt om hur försäljningen av vår verksamhet fortskrider.

Som jag redan kommenterade i juni efter att företagsförsäljningen offentliggjorts är jag personligen väldigt glad både på våra kunders vägnar och på de av våra medarbetares vägnar som övergår till S-Banken. Vi har hittat ett nytt hem där det redan finns en stark kompetens inom kapitalförvaltning.

Något som gör mig än mer entusiastisk är att tanken är att förena de båda bankernas starka sidor, tillsammans bygga upp någonting nytt och framför allt även i fortsättningen hålla fokus på kunden i all verksamhet.

Trevlig höst!

Mike Peltola
Direktör
Investerings- och privatkunder

Konkurrens- och konsumentverket har godkänt företagsförsäljningen till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Tillträdet för affären antas ske under andra halvan av år 2024.


Mike Peltola

Mike Peltola

Direktör, investerings- och privatkunder

Har arbetat med investeringar sedan 2006 och varit chef för Handelsbankens kapitalförvaltning sedan 2014. Målet och passionen i arbetet är att främja finsk folkkapitalism samt utveckla den allmänna ekonomiska kunskapen hos finländare. F.d. professionell fotbollsspelare som är bäst på att glömma jobbrelaterade ärenden på padelbanan.


Handelsbanken säljer sin verksamhet i Finland

Handelsbanken säljer sin verksamhet i Finland

Handelsbankenkoncernen har 31.5.2023 ingått ett avtal om att sälja delar av sin verksamhet i Finland till nya ägare.

Konkurrens- och konsumentverket har godkänt företagsköpet till S-Banken, Oma Sparbank och Fennia Liv. Tillträdet för affären antas ske under andra halvan av år 2024.

En del av vår affärsverksamhet är fortfarande under försäljning.

Läs mera.