Förändringar i husbolagens banktjänster

Banktjänster|
Hus och hem|
Om banken
Förändringar i husbolagens banktjänster

Kompassen

20.05.2024

Jaa:

Vi samlar husbolagen och alla deras tjänster till ett kontor. Bostadsaktiebolagskontoret sköter husbolagens bankärenden. Vilka andra förändringar sker det i husbolagens tjänster?

Vi meddelade i maj 2023, att tjänsterna för privatkunder samt kapitalförvaltnings- och investeringstjänsterna säljs till S-Banken, SMF-tjänsterna till Oma Sparbank och livförsäkringarna till Fennia Liv. Den verksamhet som inte säljs kommer att avvecklas under kontrollerade former.

I fortsättningen sköts husbolagens alla bankärenden i ett bankkontor. Du kan sköta husbolagets ärenden med bostadsaktiebolagskontoret som finns i Gräsviken per telefon eller med tidsbokning på distans.

Vi uppmanar våra husbolagskunder att genast börja leta efter en ny bank och konkurrensutsätta husbolagets finans- och banktjänster.

När upphör konto- och betalningstjänsterna?

Husbolagens konto- och betalningsrörelsetjänster upphör 30.6.2025 som en del av den kontrollerade avvecklingen. Vi ber våra husbolagskunder öppna konto och betalningstjänster i en annan bank i god tid innan våra tjänster upphör. Vi skickar en uppsägning av konto- och betalningsrörelseavtalen i början av år 2025.

Kommer det att bli förändringar i låneavtalen?

Husbolagens låneavtal fortsätter oförändrade. Vi förbehåller oss ändå rätten att justera prissättningen av låneavtalet när räntemarginalperioden byts.

Direktdebiteringen av lånen fortsätter så länge lånets skötselkonto finns kvar. Efter det fakturerar vi låneraterna som nätfaktura eller pappersfaktura. Vi övergår till nätfakturering senast i juni 2025.

Sägs husbolagens alla tjänster upp?

Vi säger upp alla husbolagens tjänster produktområdesvis med iakttagande av god banksed. Husbolaget får en uppsägning av varje enskild tjänst i god tid innan tjänsterna avslutas.

Vad innebär det att bostadsaktiebolagskontoret tillsvidare sköter husbolagets ärenden?

Handelsbanken avvecklar sin verksamhet i Finland stegvis. Bostadsaktiebolagskontoret betjänar tillsvidare nuvarande husbolagskunder inom ramen för gällande avtal. Vi avslutar våra tjänster en i taget.

Kan vi ännu få ett nytt lån?

Vi beviljar inte längre husbolagen några nya lån. Handelsbanken säljer en del av sin verksamhet i Finland och resten avvecklas under kontrollerade former.

 

Våra konto- och betalningstjänster upphör sommaren 2025

Våra konto- och betalningstjänster upphör sommaren 2025

Som en del av vår kontrollerade avveckling upphör konto- och betalningsrörelsetjänsterna för våra husbolagskunder 30.6.2025. 

Vi ber våra husbolagskunder öppna ett nytt konto och nya betalningstjänster i en annan bank i god tid innan våra tjänster upphör.

Vi skickar uppsägningen av konto- och betalningsrörelseavtalen i början av år 2025.
 

Läs mera: 

Handelsbanken säljer sin verksamhet