Den europeiska centralbanken sänkte räntorna – vad händer nu?

Din ekonomi
Den europeiska centralbanken sänkte räntorna – vad händer nu?

Horisonten

07.06.2024

Jaa:

Den europeiska centralbanken sänkte som väntat centralbanksräntorna i juni. Centralbankens viktigaste ränta, inlåningsräntan, sjönk med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. De viktigaste orsakerna till räntesänkningen var en inflation som minskat under en längre tid och förbättrade inflationsutsikter inom euroområdet.

På grund av den sega tjänsteinflationen skruvade centralbankens ordförande Christine Lagarde i alla fall ner förväntningarna på kommande räntesänkningar under presskonferensen. Lagarde upprepade budskapet, att centralbanken är beroende av data och att ECB inte förbinder sig till en viss räntesänkningsmodell, utan att räntebesluten tas ett i taget under separata sammanträden.

Inom euroområdet finns det ett visst pristryck i form av löner och tjänsteinflation. Det är förståeligt att ECB noga följer upp utvecklingen för lönerna och tjänsteinflationen innan man fattar nästa beslut om att sänka räntan. Också förväntningarna på räntemarknaden om räntesänkningar har dämpats under detta år.

Det stannar inte vid EN räntesänkning

Normalt brukar inte centralbankens räntesänkningar stanna vid en. Vi förväntar oss alltså att ECB sänker räntorna nästa gång i september. Då har ECB tillgång till ny data om inflationen och ekonomin från sommaren och till nya ekonomiska prognoser.

Vi räknar med att ECB sänker räntan ytterligare i december. Inlåningsräntan skulle vid årets slut uppgå till 3,25 procent.

Även nästa år kommer centralbanken att sänka räntorna. När ECB meddelar att räntesänkningarna kommer att fortsätta, kommer också euriborräntorna, som är de allmänna räntorna för våra bolån, att sjunka ytterligare.
 


Timo Hirvonen

Timo Hirvonen

Chefsekonom, Handelsbanken Finland

Politices magister. I Handelsbanken sedan år 2019, jobbat som ekonom i mer än 20 år. Gillar att läsa och resa, samt spelar fritidshockey och joggar.