Pohjoismaiden osakemarkkinat vastatuulessa

Säästä & sijoita|
Sinun taloutesi
Pohjoismaiden osakemarkkinat vastatuulessa

Horisontti

12.10.2023

Jaa:

Osakemarkkinat ovat kuluvana vuonna porskuttaneet Pohjoismaissa selvästi muuta maailmaa heikommin. Sijoittajalle tarjoutuu tämän seurauksena mahdollisuus ostaa pohjoismaisia laatuyhtiöitäkin tavallista halvemmalla.

Vuosi 2022 jäi yhdeksi sijoitusmarkkinoiden historian heikoimmista vuosista. Se muistetaan erityisesti siksi, että tuottoja oli lähes mahdoton saada mistään omaisuuslajista.

Karhumarkkinasta ponnistetaan yleensä ylös vahvasti, joten odotukset kuluvaa vuotta kohtaan olivat korkealla. Kehitys on kuitenkin jäänyt keskinkertaiseksi, kun tarkastellaan osakemarkkinoita maailmanlaajuisesti.

Reunamarkkinat kehittyvät yleensä vahvasti hankalien aikojen jälkeen, mutta tällä kertaa meillä Pohjoismaissa kehitys on jäänyt selvästi jälkeen yleisestä globaalista kehityksestä.

Ruotsin markkinat jälkijunassa

Ruotsin osakemarkkina on viime vuodenvaihteen tasoilla eli kehitys on jäänyt selvästi muusta Euroopasta jälkeen.

Merkittävä syy heikkoon kehitykseen löytyy asuntojen hintojen laskusta ja sen kiinteistösektorille synnyttämistä ongelmista. Epävarmuuden kasvu on saanut kansainväliset sijoittajat karttamaan Ruotsia, mikä näkyy ruotsalaisten yhtiöiden ulkomaalaisomistuksen laskuna.

Ruotsin markkinoilla on myös paljon kasvuyhtiöitä, joiden osakekurssit ovat korkojen nousun seurauksena kääntyneet laskuun sijoittajien hakiessa tuottoja maltillisemmin arvostetuista yhtiöistä.

Suomi – luokan surkein oppilas

Pohjoismaiden ylivoimaisesti heikoin osakemarkkina on kuitenkin ollut Suomi, jonka kaksinumeroinen kurssilasku painii täysin omassa luokassaan.

Heikkoudelle on monia syitä. Sijaintimme reunavaltiona aggressiivista hyökkäyssotaa käyvän maan naapurina vaikuttaa osaltaan, mutta tärkein selitys on Helsingin Pörssin toimialajakauma. Teollisuus-, konepaja- ja metsäyhtiöt painottuvat täällä selvästi muita markkinoita voimakkaammin, ja globaalit kasvuhuolet ovat kohdistuneet enemmän juuri syklisiin yhtiöihin.

Kurssit ovat laskeneet Helsingin Pörssissä analyytikoiden tulosennusteiden laskua jyrkemmin. Tämän seurauksena Helsingin pörssin kokonaisarvostus on laskenut historiallisen alhaiselle tasolle.

 

Graafi: Helsingin pörssin P/E (12 kk eteenpäin katsova)

Lähde: Bloomberg

 

Oheisesta kuvasta nähdään Helsingin pörssin P/E:n (12 kk eteenpäin katsova) laskeneen tasoille, jota alempana on käyty vain kriisiaikoina, kuten finanssikriisissä ja Euroopan velkakriisissä. Kuvasta herää kaksi kysymystä. Olemmeko kriisissä ja tulosennusteet tulevat laskemaan reippaasti, minkä seurauksena arvostuskertoimet nousisivat lähemmäs pitkän ajan keskiarvoja? Vai ovatko markkinat väärässä eli Helsingin osakemarkkina olisi reilusti ylimyyty? Pitkän tähtäimen sijoittajalle tilanne alkaa olla joka tapauksessa houkutteleva.

Tanska ja Norja – samaan tahtiin kuin muualla maailmassa

Tanskassa ja Norjassa osakemarkkinat ovat nousseet tänä vuonna samaa tahtia kuin muualla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Tanskan kohdalla on kuitenkin syytä huomata, että Euroopan suurimmaksi yhtiöksi nousseen Novo Nordiskin lähes 40 prosentin kurssinousulla on maan osakemarkkinoilla iso painoarvo. Ilman lääkeyhtiön huikeaa pörssimenestystä indeksin kehitys olisi tänä vuonna selvästi pakkasella.

Laatuyhtiöissä mahdollisuuksia?

Myös Pohjoismaihin sijoittavassa Handelsbankenin Pohjoismaat Selective -rahastossa Novo Nordisk on rahaston isoin sijoitus, joka on tarjonnut tänä vuonna hyvin suojaa heikolta markkinakehitykseltä.

Rahaston sijoituspolitiikkaa ohjaa vahvasti laatusijoittaminen. Salkkuun pyritään valitsemaan yrityksiä, joilla on hyvä taloudellinen asema, vahva markkina-asema, fokus omistaja-arvon luomisessa sekä näyttöä vakaasta ja kannattavasta kasvusta.

Laatuyhtiöiden arvostuskertoimet ovat yleensä selvästi muita yhtiöitä korkeampia, mutta Pohjoismaiden osakemarkkinoiden nyt nähty heikko kehitys tarjoaa mahdollisuuksia tehdä ale-ostoksia myös laatuyhtiöiden joukosta.

 

Suositushistoria

Suositusperiaatteet

Arvostusperiaatteet

Vastuuvapaus


Jari Pusa

Jari Pusa

Salkunhoitaja

Kauppatieteiden maisteri, Handelsbankenissa vuodesta 2005. Entinen yleisurheilija, jonka vapaa-aika kuluu kuntoillessa ja kenttien laidoilla lasten harrastusten parissa. Omat sijoitukset on tehty pääasiassa osakkeisiin tai osakerahastoihin, mutta konservatiivisella asenteella.


Handelsbanken Pohjoismaat Selective -osakerahasto

Handelsbanken Pohjoismaat Selective -osakerahasto

Aktiivisesti hallinnoitu rahasto sijoittaa 16–35 pohjoismaiseen yhtiöön. Sijoituksiin vaikuttaa valuuttojen arvon kehitys niillä markkinoilla, joilla nämä yritykset toimivat. Tavoitteena on muodostaa salkku erityyppisistä laatuyhtiöistä, joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja kohtuullinen arvostustaso.

Lue lisää.