Miten sijoitamme ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin?

Säästä & sijoita|
Vastuullisuus
Miten sijoitamme ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin?

Horisontti

11.10.2023

Jaa:

Ilmasto- ja ympäristöratkaisujen osuuden maailmataloudessa on kasvettava, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Tässä kolme mielenkiintoista esimerkkiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä sijoituskohteista.

Handelsbanken sijoittaa monenlaisiin ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin. Näillä tarkoitamme sijoituksia yhtiöihin, jotka palveluillaan tai toiminnallaan edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista tai suojelevat ekosysteemejä, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvaroja kestävällä tavalla. Tavoitteenamme on tuplata nämä sijoitukset vuoteen 2030 mennessä.

Tulevaisuuden kestävä yhteiskunta

Kaupungistuminen on vahva trendi globaalisti, ja näkemys kestävästä yhteiskunnasta muuttuu ilmastotietoisuuden lisääntyessä. Kaupunkien kasvaessa on tärkeää muun muassa, miten maankäyttö, asuminen, energia- ja yhteiskuntahuolto sekä liikkuminen järjestetään tulevaisuudessa, jotta kaupunkien ilmastovaikutuksia voidaan vähentää.

Ruotsalainen konsulttiyhtiö Sweco kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa kestävän yhteiskuntakehityksen ratkaisuja. Yhtiön palveluihin kuuluvat esimerkiksi kaupunki- ja rakennussuunnittelu, vedenkäsittely, teollisuuteen ja energiaan liittyvät ratkaisut sekä kuljetusinfrastruktuuri.

Swecon ja sen kumppaneiden tavoitteena on vähentää kaupunkien ja teollisuuden ilmastovaikutuksia, kehittää uusiutuvia energiaratkaisuja ja suojella luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi Sweco on mukana kehittämässä menetelmiä ilmastojalanjäljen mittaamiseen eri projekteissa.

Vähäpäästöistä lämmitystä

Vuoden 2021 loppupuolella maakaasun hinta lähti nousuun Venäjän vähentäessä toimituksiaan Eurooppaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti hintoja entisestään.

Vaikka hinnat ovat jo laskeneet huipuistaan, on selvää, että lämmitykseen tarvitaan uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Yksi ratkaisu on lämpöpumput, joiden tekniikka on tehokasta ja ympäristöystävällistä.

Euroopassa lämpöpumppuja valmistava ruotsalainen Nibe on hyvässä asemassa markkinaosuuden kasvattamiseksi tulevina vuosina. Yhtiön ratkaisut auttavat vähentämään kiinteistösektorin hiilidioksidipäästöjä ja lisäämään sekä kotitalouksien että yritysten kustannustehokkuutta. Samalla riippuvuus Venäjältä tuotavista fossiilisista raaka-aineista vähenee.

Tehokkaampaa latausta

Ajoneuvojen meneillään oleva sähköistyminen on tärkeä osa päästöjen vähentämisestä ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Sähköautot ja -ajoneuvot yleistyvät, vaikka niiden osuus kaikista ajoneuvoista on edelleen varsin alhainen. Kehitystä vauhdittavat kuitenkin uusien autojen valmistuksen tiukentunut sääntely ja lisääntyneet vaatimukset vähäpäästöisyydestä.

Toimiva latausinfrastruktuuri on edellytys sähköajoneuvojen sujuvalle käytölle.

Nopea lataus on tärkeää etenkin kaupallisessa käytössä oleville ajoneuvoille. Ratkaisevassa asemassa tämän infrastruktuurin rakentamisessa on Kempower. Suomalaisyhtiö suunnittelee ja valmistaa sähköautojen latauslaitteita henkilö- ja linja-autotoille sekä muille ajoneuvoille. Latauslaitteita sijoitetaan esimerkiksi huoltoasemille, kauppakeskuksiin ja linja-autovarikoille.

Etsimme jatkuvasti sijoituskohteiksi uusia yhtiöitä, jotka tarjoavat ratkaisuja maailman ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että nämä yhtiöt selviytyvät parhaiten muutoksesta kohti vähäpäästöistä maailmaa.


Suvi Jakovirta

Suvi Jakovirta

Senioriasiantuntija, sijoitustuotteet ja vastuullinen sijoittaminen

Kauppatieteiden maisteri, CESGA. Handelsbankenissa säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijatehtävissä vuodesta 2007. Harrastaa monipuolisesti liikuntaa, pitää ruuanlaitosta ja irrottautuu parhaiten arjesta suksilla alamäessä.


Vastuullinen sijoittaminen Handelsbankenissa

Vastuullinen sijoittaminen Handelsbankenissa

Edistämme kestävää kehitystä hoitamalla sijoituksiamme pitkäjänteisesti ja proaktiivisesti.

Lue lisää.