Mitä kannattaa lukea seuraavaksi – viisi kirjavinkkiä

Säästä & sijoita
Mitä kannattaa lukea seuraavaksi – viisi kirjavinkkiä

Horisontti

16.03.2023

Jaa:

Lukeminen ja (äänikirjojen kuuntelu) kannattaa aina. Pyysimme pankkiammattilaisiamme suosittelemaan kirjoja, jotka ovat auttaneet heitä ymmärtämään taloutta tai markkinoita.
 


Santtu Toivola
Asiakasvastaava
Jyväskylän-konttori

Morgan Housel:
The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed and happiness

Kirjan lyhyet tarinat tarjoavat mielenkiintoisia ajatuksia herättäviä näkökulmia rahaan. Sisältää paljon esimerkkejä menestyneistä sijoittajista ja yrittäjistä, kuten Warren Buffettista ja Bill Gatesista, mutta keskittyy erityisesti ihmismielen ja käyttäytymisen merkitykseen taloudellisissa päätöksissä.

Miksi kirjaan kannattaa tarttua?
Helppolukuinen ja viihdyttävä kirja kaikille, jotka haluavat ymmärtää omaa tai ihmisten yleensä rahaan liittyvää käyttäytymistä ja asenteita.

Kenelle?
Niin aloittelevalle kuin kokeneellekin sijoittajalle.


 

Christa Saarelma
Family Office Banker, sijoitusasiantuntija
Turun-konttori

Hanna Silvola ja Tiina Landau:
Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin

Vastuullisuusnäkökulmaa tutkitaan yleensä ensimmäiseksi riskinä, mutta vastuullisuus voi myös lisätä kannattavuutta.

Jotta voi hallita vastuullisen sijoittamisen koukerot osana muuta sijoituspäätöksentekoa, on ymmärrettävä dataa. Pelkkä datan keruu ei kuitenkaan riitä, vaan on ymmärrettävä, mihin analyysi perustuu.

Kirja tarjosi mielenkiintoisia esimerkkejä yrityksistä, joissa vastuullisuuden laiminlyönti on aiheuttanut muun muassa konkursseja sekä merkittävää maineriskiä.

Miksi kirjaan kannattaa tarttua?
Yllättää positiivisesti käytännönläheisellä tyylillään. Vastuullinen sijoittaminen on muutakin kuin poissulkemista tai suosimista.

Kenelle?
Sijoittajalle, joka haluaa tulkita omia sijoituskohteitaan vastuullisuuden näkökulmasta ja välttää sudenkuopat.


 

Timo Hirvonen
Pääekonomisti, Handelsbanken Suomi

Risto Murto:
Puuttuvat puoli miljoonaa

Tunnettu talousasiantuntija Risto Murto käy kirjassaan mielenkiintoisesti läpi maailman ja Suomen väestökehityksen historiaa ja ennusteita sekä vanhenevan väestön vaikutusta talouteen ja yhteiskuntaan.

Kirjassa etsitään myös vastalääkkeitä kehityksen suunnan kääntämiseksi.

Miksi kirjaan kannattaa tarttua?
Kirjan antaa hyvän käsityksen väestön kehityksestä: miten on päädytty nykytilaan ja miltä tulevaisuus näyttää.

Kenelle?
Kirja sopii hyvin Suomen talouden pidemmän aikavälin näkymistä kiinnostuneille. Millainen tulevaisuus on edessä vanhenevalla Suomella ja sen taloudella?


 

Hannu Oksanen
Senior Advisor

Sixten Korkman:
Talous ja humanismi

Kirja vie lukijaa läpi aatteiden ja arvojen muovaamien kehityskausien kohti nykyisen kaltaista markkinataloutta ja hyvinvointivaltiota.

Kirjan tarinat alkavat kristinuskon merkityksestä maailmankuvalle läntisessä maailmassa. Toinen tarina kuvaa tieteen ja valistusajan filosofian vallankumousta. Moderni talous nojaa vahvasti tähän maailmankuvaan ja sen eettisiin käsityksiin.

Kolmas osio kertoo markkinataloudesta ja kapitalismista niin talousjärjestelmänä kuin liberalistisena ideologiana. Lopuksi kirja vie pohtimaan ihmiskeskeistä humanismia. Teemat muodostavat markkinataloutta ympäröivän ajatuksellisen ja temaattisen kaaren.

Miksi kirjaan kannattaa tarttua?
Kirja on selkeä ja hyvä kuvaus talousteorioista sekä vahva hyvinvointivaltion puolustuspuheenvuoro. Korkmanilla on loistava taito kiteyttää ja yhdistellä asioita.

Kenelle?
Kaikille, jotka haluavat ymmärtää taloutta kovan kvartaaliseurannan takana.


 

Henri Lilja
Liiketoimintajohtaja

Robert Kiyosaki:
Rikas isä, köyhä isä

Tämä on ehdottomasti must read, kun puhutaan varallisuuden kasvattamisesta ja siitä, miten tärkeä kotoa saatujen oppien merkitys on.

Kirjan koulunsa keskeyttänyt mutta yritteliäs ”rikas isä” kartuttaa varallisuuttaan muun muassa tekemällä fiksuja sijoituksia, kun taas korkeasti koulutettu ”köyhä isä” eli kirjoittajan oma isä tekee lujasti töitä koko ikänsä, mutta jättää jälkeensä vain velkoja. Molemmat uskovat koulutukseen, mutta erilaisiin opintoihin.

Kiyosakin mukaan tärkeää ei ole, paljonko rahaa hankkii, vaan paljonko sitä jää jäljelle. Taloudellinen menestys vaatii rohkeutta ja luovuutta sekä kykyä tunnistaa esteet, joiden yli tulisi pyrkiä.

Miksi kirjaan kannattaa tarttua?
Selkeä ja opettavainen kirja tarjoaa paljon oppeja ja ajatuksia herättäviä esimerkkejä, joiden avulla lukija oppii ymmärtämään omaa talouttaan ja ehkä tunnistaa, kumman "isän" ajatusmaailma heijastelee hänen omaa taloudellista polkuaan.

Kenelle?
Kiyosaki on omistanut kirjansa kaikille vanhemmille, mutta se sopii kaikille omasta taloudestaan kiinnostuneille.