Mistä tunnistat vastuullisen rahaston?

Säästä & sijoita|
Vastuullisuus
Mistä tunnistat vastuullisen rahaston?

Horisontti

16.05.2022

Jaa:

Yhä useampi sijoittaja haluaa sijoittaa rahansa vastuulliseen sijoitusrahastoon. Ympäristö- ja vastuullisuusmerkintöjen tarkoituksena on helpottaa rahastojen vastuullisuuden vertailua. Miten eri merkinnät eroavat toisistaan?

EU:N LUOKITTELUJÄRJESTELMÄ – LISÄÄ LÄPINÄKYVYYTTÄ

EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetus velvoittaa rahastoyhtiöitä antamaan tietoja toimintansa vastuullisuusperiaatteista sekä raportoimaan sijoittajille muun muassa rahastojen vastuullisuusriskeistä.

Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja ehkäistä viherpesua. Maaliskuussa 2021 voimaan tulleen asetuksen tarkoituksena on helpottaa rahoitustuotteiden- ja palveluiden vastuullisuuden vertailua sekä parantaa kuluttajansuojaa.

Rahastot luokitellaan kolmeen eri kategoriaan sen mukaan, miten vastuullisuus huomioidaan niiden sijoituspäätöksissä:

1) Tummanvihreä (artikla 9)

Rahaston tavoitteena on vastuullinen sijoittaminen tai hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Näiden rahastojen tavoitteena on sijoittaa vastuullisesti ja ne sijoittavat yrityksiin, joiden tuotteilla tai palveluilla on suora positiivinen vaikutus YK:n Agenda 2030 -ohjelman yhteen tai useampaan tavoitteiseen.

Rahastot pyrkivät sijoittamaan yhtiöihin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alhaisia. Ne siis edistävät Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen pyritään pitämään alle kahdessa celsiusasteessa maailmanlaajuisesti.

 2) Vaaleanvihreä (artikla 8)

Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia

Näiden rahastojen päätavoitteena ei ole vastuullinen sijoittaminen, mutta ne ottavat sijoituspäätöksissään huomioon muun muassa ympäristö- ja ilmastotekijät, ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja yhdenvertaisuuden.

3) Valkoinen (artikla 6)

Rahastot, joiden on annettava tietoa vastuullisuusriskien huomioimisesta sijoitustoiminnassaan

Nämä rahastot eivät ole sitoutuneet edistämään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä, kuten ilmastonmuutos sekä ihmisoikeudet, mutta ne ottavat silti vastuullisuusriskit huomioon sijoituspäätöksissään. Vastuullisuusriskejä käsitellään ensisijaisesti vuoropuheluilla ja aktiivisella omistajaohjauksella.

Tähän kategoriaan kuuluvat myös rahastot, jotka eivät lainkaan huomioi vastuullisuusriskejä sijoituspäätöksissään. Rahasto saattaa esimerkiksi sijoittaa ainoastaan valtioiden liikkeelle laskemiin velkakirjoihin tai johdannaisinstrumentteihin.

JOUTSENMERKITYT RAHASTOT – 25 VAATIMUSTA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on ohjata kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Joutsenmerkin saadakseen rahaston tulee täyttää 25 vaatimusta, jotka koskevat suosimista, poissulkemista, vaikuttamista ja läpinäkyvyyttä.

Rahaston on esimerkiksi suljettava pois vastuullisuuden kannalta heikoimmat yritykset ja toimialat, kuten fossiiliset polttoaineet, tupakka, ydinvoima ja aseet.

Joutsenmerkki velvoittaa rahastoa myös vaikuttamaan omistamiinsa yrityksiin, jotta ne kehittyvät entistä vastuullisempaan suuntaan.

MORNINGSTARIN VASTUULLISUUSLUOKITUS – ARVIOI RAHASTON OMISTUKSIA

Morningstarin vastuullisuusluokitus – maapallot – arvioi, kuinka hyvin vastuullisuusriskejä hoidetaan niissä yrityksissä, joihin rahasto sijoittaa. Arvio huomioi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yrityksen hyvään hallintotapaan liittyviä kysymyksiä.

Rahastot voivat saada vastuullisuusarviossa 1–5 maapalloa, joista 5 on korkein arvio. Arvio on rahaston omistuksiin perustuva laskelma, jossa käytetään Sustainalytics-analyysiyhtiön ESG-riskiluokitusta. Sustainalytics on johtava ESG-analyysien tuottaja.

Rahastojemme vastuullisuusmerkinnät löydät rahastolistauksesta handelsbanken.fi/rahastot. Sivulta löydät myös rahastoesitteet yksityiskohtaisine tietoineen sekä rahastojen kurssikehityksen.

Vastuuvapaus

 

EU:n luokittelujärjestelmä ja Handelsbankenin rahastot

Esimerkkejä:

Artikla 9, tummanvihreä

  • Kestävä Energia: Joutsenmerkki, 4 Morningstarin maapalloa
  • Terveys Teema: 3 Morningstarin maapalloa

 

Artikla 8, vaaleanvihreä

  • Global Teema, Joutsenmerkki, 4 Morningstarin maapalloa
  • Eurooppa Selective, 5 Morningstarin maapalloa

 

Artikla 6, valkoinen

  • Euro-obligaatio, 3 Morningstarin maapalloa
  • Kehittyvät Markkinat Teema: Joutsenmerkki, 5 Morningstarin maapalloa

 

Rahastojemme EU-luokittelun, Joutsenmerkit ja Morningstarin vastuullisuusluokituksen löydät rahastojen kurssilistasta.

Handelsbankenin rahastot