Aika sijoittaa laatuun?

Säästä & sijoita
Aika sijoittaa laatuun?

Horisontti

13.06.2023

Jaa:

Haasteiden jatkuessa markkinoilla voi laatuyhtiösijoittaminen olla paikallaan. Laatuyhtiöiden avulla voit laskea sijoitustesi riskiä poistumatta osakemarkkinoilta.

Markkinoiden epävarmuus ajaa monet vähentämään sijoitustensa osakepainoa. Reaktio on luonnollinen, markkinatunnelman ollessa synkkä sijoitussuunnitelmat unohtuvat helposti. Jos kuitenkin vetäydyt markkinoilta, et pörssien palautuessa useinkaan ehdi mukaan markkinoiden nousuun.

Vakaiden laatuyhtiöiden osakkeet eivät ole yhtä alttiita markkinaheilunnalle.

Miten sijoittaa epävarmassa tilanteessa?

Vakaiden laatuyhtiöiden osakkeet eivät ole yhtä alttiita markkinaheilunnalle. Markkinoiden noustessa laatuyhtiöihin sijoittavan ei pidä odottaa sijoitustensa tuottavan pörssejä merkittävästi paremmin. Pörssikurssien kääntyessä laskuun laatuyhtiöiden kurssit pystyvät kuitenkin usein pitämään pintansa jyrkimmissäkin romahduksissa.

Esimerkiksi Handelsbankenin laatuyhtiöihin sijoittavan Pohjoismaat Selective -rahaston omistuksissa on defensiivisiä lääke- ja terveydenhuoltoalan yhtiötä, joiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä pysyy vakaana markkinakehityksestä ja suhdanteesta riippumatta.

Selective-rahastojen tavoitteena on rakentaa salkku lisäarvoa tuottavista, vakaista laatuyhtiöistä, joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät sekä järkevä arvostustaso. Sijoitukset ovat pitkäjänteisiä, sijoitushorisontti on 3–5 vuotta.

Miten laatuyhtiöt valitaan?

Selective-rahastot noudattavat tarkkaa sijoitusprosessia.

Kaikille pörssiyhtiölle tehdään vuosittain viiden edellisen vuoden tuloksiin perustuva kvantitatiivinen laatuseulonta. Seulonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kannattavuuteen, kassavirtoihin ja osinkotuottoihin sekä siihen, ovatko yhtiöt onnistuneet tuottamaan kestävää arvonnousua.

Tämän jälkeen analysoidaan yhtiöiden tulevaisuuden potentiaali. Analyysissä tarkastellaan muun muassa markkina-asemaa ja kannattavuutta, investointien laajuutta, toimitusketjujen kestävyyttä ja arvon tuottamista asiakkaille.

Tanskalainen lääkeyhtiö panostaa innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

Esimerkkejä Pohjoismaat Selective -yhtiöistä:

Novo Nordisk
Tanskalainen lääkeyhtiö panostaa innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Yhtiöllä on erinomaiset kasvumahdollisuudet lääkeaineissa, joilla hoidetaan diabetesta ja lihavuutta. Novo Nordisk on Pohjoismaat Selective -rahaston suurin yksittäinen omistuserä.

NovoZymes
Tanskalainen yhtiö kehittää ja tuottaa entsyymejä, jotka korvaavat kemikaalien käyttöä elintarvikkeiden, lääkeaineiden, biopolttoaineiden ja maataloustuotteiden valmistusprosesseissa.

Atlas Copco
Ruotsalainen yhtiö on johtava kompressoreiden kehityksessä ja valmistuksessa ja etsii jatkuvasti ratkaisuja uusille käyttöalueille. Viime vuosina yhtiö on tarjonnut menestyksekkäästi vakuumipumppuja sekä niiden huolto- ja ylläpitopalveluita puolijohdeteollisuudelle.

Volvo Trucks
Ruotsalaisen ajoneuvovalmistajan merkitys kuljetusteollisuuden päästöjen vähentämisessä kasvaa sitä mukaa, kun eri yhtiöt sähköistävät kuljetusketjujaan. Volvo tarjoaa myös akku- ja logistiikkaratkaisuja, jotka kasvattavat palvelutuottoja ja tasoittavat siten yhtiön ansaintaa.

 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Rahaston arvo voi sekä nousta että laskea ja sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamista varoistaan. Rahaston, jonka avaintietoasiakirjan mukainen riski-indikaattori on 5–7, arvo voi vaihdella voimakkaasti rahaston rakenteen ja salkunhoitotavan seurauksena. Rahastoesite, säännöt ja avaintietoasiakirja löytyvät sivulta handelsbanken.fi/rahastot.  
 

Selective-rahastot

Selective-rahastot

  • Aktiivisesti hoidettuja osakerahastoja, jotka sijoittavat tarkoin valittujen laatuyhtiöiden osakkeisiin
  • Salkut keskittyvät 25–30 yhtiöön
  • Tarkka sijoitusprosessi, jolla hyvät historialliset tulokset
  • Valikoimissa Eurooppa, Global, Pohjoismaat ja Ruotsi Selective

 

Lue lisää Selective-rahastoista:

Eurooppa Selective

Pohjoismaat Selective

Global Selective

Ruotsi Selective